De les expectatives a les relacions: infants, maternitat i atenció a la infància en una Barcelona diversa - Bertran Tarrés, Marta ; Carrasco, Sílvia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
 
  • Consultes: 82
  • Descàrregues: 38

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
8 2
   
2015
24 11
   
2014
11 9
   
2013
29 8
   
2012
10 8
Download: 99455.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Espanya
46 22
   
Estats Units
14 2
   
Xina
5 4
   
Perú
3 3
   
Xile
3 3
   
Iran
2 2
   
França
4 0
   
Mèxic
1 1
   
Guatemala
2 0
   
Regne Unit
1 1
   
Països Baixos
1 0
Download: 99455.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.