@article{TenaParera:99456,
   author    = "Di Lorenzo, Maria Clara Caldeira Lacerda and Tena Parera,
           Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Publicitat, Relacions Públiques i
           Comunicació Audiovisual) and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i
           Publicitat",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20Influencia%20de%20las%20capas%20de%20elementos%20secundarios%20en%20la%20transmisi%C3%B3n%20de%20emoci%C3%B3n%20de%20un%20anuncio%20publicitario%20gr%C3%A1fico%20/&sc=1&ln=ca">La
           Influencia de las capas de elementos secundarios en la
           transmisión de emoción de un anuncio publicitario gráfico
           /</a> Maria Clara Caldeira Lacerda Di Lorenzo ; director:
           Daniel Tena Parera",
   year     = "2011",
}