La Influencia de las capas de elementos secundarios en la transmisión de emoción de un anuncio publicitario gráfico - Di Lorenzo, Maria Clara Caldeira Lacerda ; Tena Parera, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
 
  • Consultes: 210
  • Descàrregues: 173

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
12 12
   
2015
19 13
   
2014
20 11
   
2013
103 82
   
2012
56 55
Download: 99456.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Espanya
78 70
   
Mèxic
27 26
   
Colòmbia
18 16
   
Perú
18 15
   
Argentina
10 10
   
Estats Units
15 3
   
Xina
9 6
   
Veneçuela
7 7
   
Equador
8 6
   
Brasil
5 1
   
Iran
2 2
   
Altres
13 11
Download: 99456.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.