@article{Molist:99457,
   author    = "Cruells Banzo, Walter (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Prehistòria) and Molist, Miquel, 1956-, dir.
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
           d'Antropologia Social i Cultural)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Or%C3%ADgens%2C%20emerg%C3%A8ncia%20i%20desenvolupament%20de%20la%20cer%C3%A0mica%20Halaf%20a%20S%C3%ADria%20/&sc=1&ln=ca">Orígens,
           emergència i desenvolupament de la ceràmica Halaf a Síria
           /</a> Walter Cruells Banzo ; director: Miquel Molist
           Montaña",
   year     = "2011",
   note     = "Descripció del recurs: el 31-10-2011",
}