@article{99460,
   author    = "Obiols, Armand and Balaguer, Josep M., ed.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Armand%20Obiols%20%22critica%22%20els%20companys%20de%20Sabadell%20/&sc=1&ln=ca">Armand
           Obiols "critica" els companys de Sabadell /</a> Edició i
           presentació de Josep M. Balaguer",
   note     = "Les crítiques editades són: "'Una tragèdia a
           Lil·liput', de Joan Oliver" ["La Publicitat", 6-X-1928],
           "Condicions de la novel·la" ["La Publicitat", 8-VIII-1931],
           "Un llibre de Francesc Trabal" ["La Publicitat", 13-IV-1932]
           i la conversa entre Trabal, Oliver i Obiols, reproduïda per
           Just Cabot, sobre "L'home que es va perdre" ["La
           Publicitat", 20-X-1929]",
}