@article{99464,
   author    = "Martínez-Gil, Víctor",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=M%C3%A1rio%20de%20S%C3%A1-Carneiro%20a%20Barcelona%20contactes%20entre%20intel%C2%B7lectuals%20catalans%20i%20portuguesos%20l%27any%201914%20/&sc=1&ln=ca">Mário
           de Sá-Carneiro a Barcelona: contactes entre intel·lectuals
           catalans i portuguesos l'any 1914 /</a> Víctor
           Martínez-Gil",
}