@article{d'investigació:99472,
   author    = "Puig González, Joaquín (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i
           Publicitat) and Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat
           de Ciències de la Comunicació",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=M%C3%A8todes%20d%27investigaci%C3%B3%20motivacional&sc=1&ln=en">Mètodes
           d'investigació motivacional</a> [<a title="Course ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=0000&sc=1&ln=en">0000</a>]",
   year     = "1985",
}