@article{comunicació:99473,
   author    = "Culla, Joan B. (Joan Baptista) (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
           and Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de
           Ciències de la Comunicació",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Teoria%20de%20la%20comunicaci%C3%B3&sc=1&ln=ca">Teoria
           de la comunicació</a> [<a title="Codi de l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=0000&sc=1&ln=ca">0000</a>]",
   year     = "1985",
}