000099475 001 __ 99475
000099475 005 __20160430100447.0
000099475 041 __ $a spa
000099475 100 1_ $a Mateo, Rosario de $u Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
000099475 245 __ $9 0000 $a Teoria de la comunicació
000099475 260 __ $c 1985-86
000099475 546 __ $a Castellà
000099475 710 __ $9 105 $a Universitat Autònoma de Barcelona. $b Facultat de Ciències de la Comunicació
000099475 830 __ $9 0000 $a Llicenciat en Ciències de la Informació
000099475 856 40 $p 7 $s 1790098 $u http://ddd.uab.cat/pub/procur/1985-86/p3017a1985-86iSPA.pdf
000099475 980 __ $a PROCUR $b UAB