@article{Literatura:99481,
   author    = "Gallofré, Maria Josepa and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Literatura%20catalana&sc=1&ln=en">Literatura
           catalana</a> [<a title="Course ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=0000&sc=1&ln=en">0000</a>]",
   year     = "1985",
}