@article{99485,
   author    = "Cassany, Enric",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Narc%C3%ADs%20Oller%20i%20l%27art%20de%20la%20novel%C2%B7la%20/&sc=1&ln=ca">Narcís
           Oller i l'art de la novel·la /</a> Enric Cassany",
   note     = "Aquest article és una versió molt retocada de la
           conferència inaugural del Col·loqui Narcís Oller (Valls,
           novembre del 1996)",
}