@article{99494,
   author    = "Pujol i Gómez, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Filologia Catalana)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Escriptura%2C%20imitaci%C3%B3%20i%20mem%C3%B2ria%20al%20%27Tirant%20lo%20Blanc%27%20/&sc=1&ln=ca">Escriptura,
           imitació i memòria al 'Tirant lo Blanc' /</a> Josep Pujol",
   note     = "L'article amplia i refà parcialment una conferència
           llegida en el Seminari de Cultura Medieval i Moderna de la
           Universitat de Barcelona el 27 d'abril de 1999",
}