@article{99496,
   author    = "Cassany, Enric",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Museu%20secret%20Llocs%20comuns%20de%20la%20cr%C3%ADtica%20antinaturalista%20al%20%27Diari%20de%20Barcelona%27%20/&sc=1&ln=ca">Museu
           secret. Llocs comuns de la crítica antinaturalista al
           'Diari de Barcelona' /</a> Enric Cassany",
}