@article{informació:99509,
   author    = "Batalla, Xabier and Cases, Antoni and Santinoli, Mario and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de
           la Comunicació",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Tecnologia%20de%20la%20informaci%C3%B3%20II%20%28Premsa%20escrita%29&sc=1&ln=en">Tecnologia
           de la informació II (Premsa escrita)</a> [<a title="Course
           ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=0000&sc=1&ln=en">0000</a>]",
   year     = "1985",
   note     = "Versió catalana i castellana juntes",
}