@article{especialitzada:99511,
   author    = "Borrat, Hector and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Facultat de Ciències de la Comunicació",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Informaci%C3%B3%20period%C3%ADstica%20especialitzada%20I&sc=1&ln=en">Informació
           periodística especialitzada I</a> [<a title="Course ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=0000&sc=1&ln=en">0000</a>]",
   year     = "1985",
}