@article{publicitària:99515,
   author    = "Herreros Arconada, Mario (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i
           Publicitat) and Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat
           de Ciències de la Comunicació",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Empresa%20publicit%C3%A0ria%20i%20dret%20de%20la%20publicitat&sc=1&ln=en">Empresa
           publicitària i dret de la publicitat</a> [<a title="Course
           ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=0000&sc=1&ln=en">0000</a>]",
   year     = "1985",
}