@article{Tecnologia:99520,
   author    = "Giralt-Miracle, Daniel and Raventós, I. and Universitat
           Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la
           Comunicació",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Tecnologia%20dels%20mitjans%20impresos%20en%20publicitat&sc=1&ln=en">Tecnologia
           dels mitjans impresos en publicitat</a> [<a title="Course
           ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=0000&sc=1&ln=en">0000</a>]",
   year     = "1985",
}