@article{l'Antiguitat:99527,
   author    = "Arrayás, Isaías and Vidal, Jordi and Universitat
           Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Hist%C3%B2ria%20del%20Mediterrani%20en%20l%27Antiguitat&sc=1&ln=ca">Història
           del Mediterrani en l'Antiguitat</a> [<a title="Codi de
           l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100389&sc=1&ln=ca">100389</a>]",
   year     = "2012",
}