@article{l'arqueologia:99528,
   author    = "Pera Isbern, Joaquim and Carreras Monfort, César
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i
           Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=M%C3%A8todes%20i%20t%C3%A8cniques%20per%20a%20l%27arqueologia%20hist%C3%B2rica&sc=1&ln=en">Mètodes
           i tècniques per a l'arqueologia històrica</a> [<a
           title="Course ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100712&sc=1&ln=en">100712</a>]",
   year     = "2012",
}