@article{Quantitativa:99529,
   author    = "Barceló, Juan A. (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Prehistòria) and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Arqueologia%20Quantitativa&sc=1&ln=ca">Arqueologia
           Quantitativa</a> [<a title="Codi de l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100715&sc=1&ln=ca">100715</a>]",
   year     = "2012",
}