@article{99541,
   author    = "Graña, Isabel",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Maria%20Mayol%20i%20el%20Foment%20de%20la%20Cultura%20de%20la%20Dona%20/&sc=1&ln=ca">Maria
           Mayol i el Foment de la Cultura de la Dona /</a> Isabel
           Graña",
}