@article{99549,
   author    = "Castellanos, Jordi (1946-2012) (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Catalana)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Literatura%20catalana%20i%20comprom%C3%ADs%20social%20en%20els%20anys%20trenta%20/&sc=1&ln=ca">Literatura
           catalana i compromís social en els anys trenta /</a> Jordi
           Castellanos",
}