@article{99553,
   author    = "Folch i Torres, Joaquim and Castellanos, Jordi (1946-2012)
           ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Filologia Catalana)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Tres%20cartes%20de%20Joaquim%20Folch%20i%20Torres%20a%20Raimon%20Casellas%20/&sc=1&ln=ca">Tres
           cartes de Joaquim Folch i Torres a Raimon Casellas /</a> a
           cura de Jordi Castellanos",
   note     = "Es publiquen tres cartes que es troben a l'Arxiu Casellas,
           propietat del senyor Antoni Pons, ja editades per Jordi
           Castellanos a 'Raimon Casellas i el Modernisme' i també
           comentades per M. Vidal i Jansà a 'Teoria i crítica en el
           Noucentisme: Joaquim Folch i Torres'",
}