@article{99554,
   author    = "Espinal, M. Teresa (Maria Teresa) (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Catalana)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Sobre%20les%20expressions%20lexicalitzades%20/&sc=1&ln=ca">Sobre
           les expressions lexicalitzades /</a> M. Teresa Espinal",
   note     = "Article que forma part d'un estudi teòric sobre el
           caràcter composicional de les construccions idiomàtiques i
           també d'un treball en procés d'elaboració: una base de
           dades per a la posterior confecció d'un diccionari de
           sinònims de frases fetes de la llengua catalana",
}