@article{99568,
   author    = "Campillo, Maria",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Sobre%20literatura%20i%20sobre%20l%27ensenyament%20de%20la%20literatura%20Les%20raons%20de%20Settembrini%20/&sc=1&ln=ca">Sobre
           literatura i sobre l'ensenyament de la literatura. Les raons
           de Settembrini /</a> Maria Campillo",
}