@article{VilaiMitjà:99573,
   author    = "Vila i Mitjà, Assumpció (Institució Milà i Fontanals)
           and Estévez Escalera, Jordi (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Prehistòria)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Etnoarqueolog%C3%ADa%20como%20experimentaci%C3%B3n&sc=1&ln=ca">Etnoarqueología
           como experimentación</a>",
}