@article{99574,
   author    = "Vila i Mitjà, Assumpció (Institució Milà i Fontanals)
           and Orquera, Luis Abel and Piana, Ernesto Luis (Centro
           Austral de Investigaciones Científicas) and Estévez
           Escalera, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Prehistòria) and Yll i Aguirre,
           Errikarta-Imanol",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Arqueolog%C3%ADa%20en%20el%20Canal%20Beagle%20%28Tierra%20del%20Fuego%2C%20Argentina%29&sc=1&ln=ca">Arqueología
           en el Canal Beagle (Tierra del Fuego, Argentina)</a>",
}