@article{EstévezEscalera:99576,
   author    = "Estévez Escalera, Jordi (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Prehistòria) and Piqué i Huerta,
           Raquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Prehistòria) and Vila i Mitjà, Assumpció (Institució
           Milà i Fontanals) and Taulé, María Ángela and Weniger,
           Gerd-Christian and Bonet, Adelina and Clemente Conte,
           Ignacio (Institució Milà i Fontanals)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=El%20poblamiento%20Prehist%C3%B3rico%20en%20la%20cuenca%20del%20Mediona%20%28Alt%20Pened%C3%A8s%2C%20Barcelona%29&sc=1&ln=en">El
           poblamiento Prehistórico en la cuenca del Mediona (Alt
           Penedès, Barcelona)</a>",
}