@article{Argelés:99577,
   author    = "Argelés, Teresa and Bonet, Adelina and Clemente Conte,
           Ignacio (Institució Milà i Fontanals) and Estévez
           Escalera, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Prehistòria) and Gibaja Bao, Juan Francisco
           and Lumbreras, Luis Guillermo and Piqué i Huerta, Raquel
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Prehistòria) and Ríos, Marcela and Taulé, María Ángela
           and Terradas Batlle, Xavier (Institució Milà i Fontanals)
           and Vila i Mitjà, Assumpció (Institució Milà i
           Fontanals) and Wünsch, Germà",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Teor%C3%ADa%20para%20una%20praxis%20Splendor%20%22Realitatis%22&sc=1&ln=ca">Teoría
           para una praxis : Splendor "Realitatis"</a>",
}