@article{VilaiMitjà:99578,
   author    = "Vila i Mitjà, Assumpció (Institució Milà i Fontanals)
           and Barceló, Juan A. (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Prehistòria)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Microstratigraphy%20of%20shell%20middens%20of%20Tierra%20del%20Fuego&sc=1&ln=en">Microstratigraphy
           of shell middens of Tierra del Fuego</a>",
}