@article{Al-Àndalus:99586,
   author    = "Retamero, Fèlix and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Facultat de Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Els%20Regnes%20Hisp%C3%A0nics%20Medievals%20i%20Al-%C3%80ndalus&sc=1&ln=ca">Els
           Regnes Hispànics Medievals i Al-Àndalus</a> [<a
           title="Codi de l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100357&sc=1&ln=ca">100357</a>]",
   year     = "2012",
}