@article{L'Època:99595,
   author    = "Ruiz Domènec, José and Batet, Carolina and Retamero,
           Félix and Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de
           Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=L%27%C3%88poca%20del%20G%C3%B2tic%20Segles%20XII-XV&sc=1&ln=ca">L'Època
           del Gòtic. Segles XII-XV</a> [<a title="Codi de
           l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100360&sc=1&ln=ca">100360</a>]",
   year     = "2012",
}