000099598 001 __ 99598
000099598 005 __20160415102626.0
000099598 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:99598
000099598 035 __ $9 articleid $a 02121573v58n3p351
000099598 041 __ $a spa
000099598 100 __ $a Capellà Miternique, Hugo $u Universidad de Concepción (Chile). Departamento de Geografía
000099598 245 1_ $a El lugar de la diferencia en Chile : circo y transformismo. El caso del Circo Timoteo
000099598 242 01 $a El lloc de la diferència a Xile: circ i transformisme. El cas del Circo Timoteo.
000099598 242 01 $a La place de la différence au Chili : cirque et transformisme. Le cas du Circo Timoteo.
000099598 242 01 $a The place for difference in Chile : Circus and cross-dressing. The case of the Timoteo Circus
000099598 520 3_ $a El modelo social chileno ha cedido tradicionalmente poco lugar formal a las diferencias. No obstante, encontramos, en ciertos espacios marginales, instancias en las cuales han podido prosperar curiosos rincones de libertad y de tolerancia. El objetivo del presente artículo es comprender cómo el rol marginal del circo fue clave para la popularización del transformismo. El caso del Circo Timoteo representa el resultado de un sincretismo cultural, de herencia europea y mesoamericana, en torno al humor y a los roles sexuales, que nos adentra a una aproximación mucho más compleja que una simple realidad social formal unívoca. La figura del género cruzado adopta, en el circo chileno, un espacio propio respecto a la ambigüedad de los roles sexuales y sociales desde un sincretismo cultural criollo. La diferencia adquiere su espacio desde el margen de la ambigüedad formal. En primer lugar, nos adentraremos en entender teóricamente el ambiguo rol del transformista en el circo criollo chileno, desde su estigmatización hasta su empoderamiento desde la burla. En segundo lugar, nos centraremos en el análisis histórico y etnográfico del caso del Circo Timoteo, en la ambivalencia de ser considerado tanto como elemento genuino del circo criollo chileno, como enfermedad de trascendencia social. En tercer y último lugar, nos detendremos en el análisis lingüístico de los discursos de los transformistas del Circo Timoteo, para demostrar su ambivalencia compleja, como espacio de la diferencia a la criolla.
000099598 520 3_ $a El model social xilè ha cedit tradicionalment poc lloc formal per a les diferències. Amb tot, trobem, en alguns espais marginals, institucions en les quals s’han pogut establir curiosos racons de llibertat i tolerància. L’objectiu del present article és entendre com el rol marginal del circ ha estat clau per a la popularització del transformisme. El cas del Circo Timoteo representa el resultat d’un sincretisme cultural, hereu de la tradició europea i mesoamericana, al voltant de l’humor i dels rols sexuals, que ens endinsa en una aproximació molt més complexa que la simple realitat social formal unívoca. La figura del transformisme adopta, al circ xilè, un espai propi respecte a l’ambigüitat dels rols sexuals i socials, des d’un sincretisme cultural propi. La diferència obté el seu lloc des del marge de l’ambigüitat formal. En primer lloc, ens endinsarem a entendre teòricament el rol ambigu del transformista dins del circ xilè, des de l’estigmatització que pateix, fins a l’apoderament que realitza des de la burla. En segon lloc, ens centrarem en l’anàlisi històrica i etnogràfica del cas del Circo Timoteo, des de l’ambivalència entre un gènere propi dins del circ xilè i com a malaltia de transcendència social. En tercer i darrer lloc, ens aturarem a l’anàlisi lingüística dels discursos dels transformistes del Circo Timoteo, per demostrar-ne l’ambivalència complexa, com un espai de la diferència a la xilena.
000099598 520 3_ $a Le modèle social chilien a laissé traditionnellement peu de place formelle pour les différences. Malgré tout, nous trouvons dans certains espaces marginaux, des situations dans lesquelles ont pu aboutir quelques espaces de liberté et de différence. L’objectif de cet article est de comprendre comment le rôle marginal du cirque a joué un rôle clé dans la popularisation du transformisme. Le cas du Circo Timoteo représente le résultat d’un syncrétisme culturel, d´héritage européen et mésoaméricain, autour de l’emploi de l’humour et des rôles sexuels, dans une approche beaucoup plus complexe que celle d’une réalité sociale simplifiée et univoque. La figure du transformiste acquiert dans le cirque chilien un espace propre, par rapport à l’ambigüité des rôles sexuels et sociaux, depuis un syncrétisme culturel propre. La différence gagne sa place depuis le regard de l’indéfinition de la marge. En premier lieu, nous allons comprendre théoriquement, le rôle ambigu du transformisme dans le cirque au Chili, depuis sa stigmatisation jusqu’au pouvoir obtenu par la satire. Deuxièmement, nous allons nous centrer sur l’analyse historique et ethnographique du cas du Circo Timoteo, depuis la dualité entre la considération du transformiste comme une particularité du cirque chilien ou son inclusion comme maladie contre les bonnes moeurs. Troisièmement, nous pointerons l’analyse linguistique des discours des transformistes du Circo Timoteo, pour démontrer l’ambivalence complexe des discours, dans la construction d’un espace de différence particulier.
000099598 520 3_ $a The Chilean social model has traditionally left little room for formal differences. In certain marginal spaces, however, there are instances in which some niches of freedom and tolerance have been able to flourish. This article aims to understand how the marginal role of the circus was instrumental in popularizing cross-gender roles. The Timoteo Circus is the result of a cultural syncretism between the European and Mesoamerican heritage around humor and sexual roles and is much more complex than a simple and unambiguous formal social reality. In this Chilean circus, the cross-gender figure adopts its own space based on the ambiguity of sexual and social roles through cultural syncretism. Difference occupies a place thanks to the margin of formal ambiguity. We first attempt to theoretically examine the ambiguous role of cross-gender in the Chilean circus from its stigmatization of gender to its empowerment through mockery. Secondly, we explore the ambivalence of the Timoteo Circus from both a historical and ethnographical viewpoint as both a genuine element of the Creole Chilean circus and as a social disease. Thirdly, we analyze the discourses of the Timoteo Circus cross-dressers to demonstrate their complex ambivalence as a way to build a specific space for difference.
000099598 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
000099598 546 __ $a Castellà
000099598 599 __ $a recerca
000099598 653 1_ $a Circo
000099598 653 1_ $a Diferencia
000099598 653 1_ $a Lugar
000099598 653 1_ $a Transformismo
000099598 653 1_ $a Criollo
000099598 653 1_ $a Circ
000099598 653 1_ $a Diferència
000099598 653 1_ $a Lloc
000099598 653 1_ $a Transformisme
000099598 653 1_ $a Mestissatge
000099598 653 1_ $a Cirque
000099598 653 1_ $a Différence
000099598 653 1_ $a Place
000099598 653 1_ $a Transformisme
000099598 653 1_ $a Métissage
000099598 653 1_ $a Circus
000099598 653 1_ $a Difference
000099598 653 1_ $a Place
000099598 653 1_ $a Cross-dressing
000099598 653 1_ $a Syncretism
000099598 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000099598 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000099598 773 __ $g Vol. 58, Núm. 3 (setembre-desembre 2012), p. 351-372 $t Documents d'anàlisi geogràfica $x 0212-1573
000099598 856 40 $p 22 $s 264978 $u http://ddd.uab.cat/pub/dag/dag_a2012m9-12v58n3/dag_a2012m9-12v58n3p351.pdf
000099598 856 41 $3 Adreça alternativa $u http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/259380
000099598 973 __ $f 0351 $l 372 $m setembre-desembre $n 3 $v 58 $x dag_a2012m9-12v58n3 $y 2012
000099598 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b DAG