000099629 001 __ 99629
000099629 005 __20160416201127.0
000099629 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:99629
000099629 035 __ $9 articleid $a 02121573v58n3p497
000099629 035 __ $9 recercauab $a ARE-76146
000099629 041 __ $a cat
000099629 100 __ $0 0000-0003-1023-5586 $a Serra Ruíz, Pere $u Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
000099629 245 1_ $a La docència en Ciència i Tecnologia de la Informació Geogràfica a Catalunya (2006-2009) : una aproximació quantitativa
000099629 242 01 $a La docencia en Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica en Cataluña (2006-2009) : una aproximación cuantitativa.
000099629 242 01 $a Enseignement des Sciences et Technologies connexes d’Information Géographique en Catalogne (2006-2009): une approche quantitative.
000099629 242 01 $a Teaching Geographic Information Science and Technology in Catalonia (2006-2009) : a quantitative approach
000099629 520 3_ $a L’article sintetitza els resultats obtinguts en una enquesta realitzada a tots els centres de docència de Catalunya que han impartit estudis superiors o cursos especialitzats o relacionats amb l’àrea de Ciència i Tecnologia de la Informació Geogràfica (CTIG) des de l’any 2006 fins al 2009. L’estudi permet tenir un coneixement raonablement acurat del desenvolupament de l’esmentada disciplina al nostre país gràcies a les 76 respostes obtingudes (el 54% del total dels enquestats). Els resultats mostren l’elevat nombre d’alumnes involucrats, amb una estimació total de 6.457, així com el seu origen, on l’atracció d’alumnes no catalans queda ben palesa. També cal destacar que el 42% de les assignatures en estudis superiors amb contingut CTIG s’ha impartit des de departaments de geografia, en llicenciatures molt diverses, programades majoritàriament en el segon i tercer any de llicenciatura i amb una elevada obligatorietat. Pel que fa als continguts, cal destacar la preponderància dels relacionats amb els sistemes d’informació geogràfica seguida de la cartografia i, en menor grau, de la teledetecció. En definitiva, el treball mostra un elevat grau d’implantació de la CTIG entre els anys 2006 i 2009, amb una tendència a augmentar dins de l’ensenyament superior de Catalunya.
000099629 520 3_ $a El artículo sintetiza los resultados obtenidos en una encuesta realizada a todos los centros de docencia de Cataluña que han impartido estudios superiores o cursos especializados o relacionados con el área de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica (CTIG) desde el año 2006 hasta el 2009. El estudio permite tener un conocimiento razonablemente preciso del desarrollo de la disciplina en Cataluña gracias a las 76 respuestas recibidas (el 54% del total de encuestas). Los resultados muestran el elevado número de alumnos involucrados, con una estimación total de 6.457, así como su origen, donde la atracción de alumnos no catalanes queda claramente patente. También cabe destacar que el 42% de las asignaturas en estudios superiores con contenido CTIG se ha impartido desde departamentos de geografía, en licenciaturas muy diversas, programadas mayoritariamente en el segundo y tercer año de licenciatura y con una elevada obligatoriedad. En relación a los contenidos, cabe destacar la preponderancia de los relacionados con los sistemas de información geográfica seguida de la cartografía y, en menor grado, de la teledetección. En definitiva, el trabajo muestra el elevado grado de implantación de la CTIG entre los años 2006 y 2009, con una tendencia a aumentar en el seno de la enseñanza superior en Cataluña.
000099629 520 3_ $a L’article résume les résultats d’une enquête auprès de tous les centres de formation de la Catalogne ont donné l’enseignement supérieur ou des cours spécialisés ou des Sciences et Technologies connexes d’Information Géographique (STIG) de 2006 à 2009. L’étude permet un développement plus approfondi de cette science dans notre pays grâce aux 76 réponses (54% des répondants). Les résultats montrent le nombre élevé d’élèves concernés, avec un total estimé de 6.457, ainsi que son origine, où l’attraction des étudiants non catalans est évidente. Parmi ces convient également de noter que 42% des sujets dans l’enseignement supérieur ont donné STIG contenu de départements de géographie, à des degrés très différents, la plupart du temps prévu dans les deuxième et troisième année et avec un haut degré d’obligation. En ce qui concerne le contenu, il y avait une prépondérance du contenu lié aux systèmes d’information géographiques et cartographie suivie par une moindre mesure de la télédétection. En bref, l’étude montre un degré élevé de consolidation du STIG entre 2006 et 2009 avec une tendance à augmenter son poids dans l’enseignement supérieur en Catalogne.
000099629 520 3_ $a The article summarizes the results of a survey conducted of all the Catalonian training centers that have given higher education or specialized or related courses in Geographic Information Science and Technology (GIST) from 2006 to 2009. The study provides more thorough knowledge of this discipline in our country thanks to the 76 responses obtained (54% of all respondents). The results show that a large number of students are involved in GIST (an estimated total of 6,457), many of which are of non-Catalonian origin. The results also show that 42% of the geography departments in higher education institutions have taught GIST content in a wide variety of degree programs, mostly in second and third year compulsory courses. As regards course content, there was a predominance of content related to geographical information systems, followed by cartography and to a smaller degree by remote sensing. The study shows that GIST was widely introduced and increased in importance from 2006 to 2009 in higher education in Catalonia.
000099629 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
000099629 546 __ $a Català
000099629 599 __ $a recerca
000099629 653 1_ $a Enquesta
000099629 653 1_ $a Ciència i Tecnologia de la Informació Geogràfica (CTIG) Docència
000099629 653 1_ $a SIG
000099629 653 1_ $a Teledetecció
000099629 653 1_ $a Cartografia
000099629 653 1_ $a Fotogrametria
000099629 653 1_ $a Encuesta
000099629 653 1_ $a Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica (CTIG)
000099629 653 1_ $a Docencia
000099629 653 1_ $a Teledetección
000099629 653 1_ $a Cartografía
000099629 653 1_ $a Fotogrametría
000099629 653 1_ $a Enquête
000099629 653 1_ $a Science et Technologie de l’Information Géographique (STIG)
000099629 653 1_ $a Enseignement
000099629 653 1_ $a Télédétection
000099629 653 1_ $a Cartographie
000099629 653 1_ $a Photogrammétrie
000099629 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000099629 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000099629 700 __ $a Pou Ametller, Mireia $u Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
000099629 700 __ $0 0000-0002-6924-1641 $a Pons, Xavier $u Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
000099629 773 __ $g Vol. 58, Núm. 3 (setembre-desembre 2012), p. 497-517 $t Documents d'anàlisi geogràfica $x 0212-1573
000099629 856 40 $p 21 $s 141268 $u http://ddd.uab.cat/pub/dag/dag_a2012m9-12v58n3/dag_a2012m9-12v58n3p497.pdf
000099629 856 41 $3 Adreça alternativa $u http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/259387
000099629 900 __ $0 2012393 $9 Pere.Serra@uab.cat $a Serra Ruiz, Pere $u Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
000099629 900 __ $0 1001693 $9 Xavier.Pons@uab.cat $a Pons Fernández, Xavier $u Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
000099629 973 __ $f 0497 $l 517 $m setembre-desembre $n 3 $v 58 $x dag_a2012m9-12v58n3 $y 2012
000099629 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b DAG $b 43100