@article{CarrerasAgón:99633,
   author    = "Carreras Agón, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Pedagogia Aplicada) and Tomàs i Folch,
           Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Pedagogia Aplicada)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Avaluaci%C3%B3%20de%20l%E2%80%99autoestima%20dels%20estudiants%20d%E2%80%99ESO%20Estudi%20de%20cas%20en%20un%20IES&sc=1&ln=en">Avaluació
           de l’autoestima dels estudiants d’ESO. Estudi de cas en
           un IES</a>",
}