@article{Universitat:99795,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Exposici%C3%B3%20de%20la%20Biblioteca%20de%20Ci%C3%A8ncies%20Socials%20dedicada%20a%20l%27economista%20Timothy%20J%20Kehoe&sc=1&ln=ca">Exposició
           de la Biblioteca de Ciències Socials dedicada a
           l'economista Timothy J. Kehoe</a>",
   year     = "2012",
   note     = "Instal·lació de l'exposició presencial a càrrec de
           Josep Vicens-i-Planagumà",
}