@article{FoguetiBoreu:99837,
   author    = "Foguet i Boreu, Francesc (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Catalana)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Benet%20/%20Belbel%20dramat%C3%BArgia%20enguionatjada%3F&sc=1&ln=ca">Benet
           / Belbel : dramatúrgia enguionatjada?</a>",
   year     = "2007",
}