@article{99856,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de
           Comunicació i Hemeroteca General",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=L%27acc%C3%A9s%20obert%20i%20el%20PDI%20i%20grups%20de%20recerca%20de%20la%20UAB&sc=1&ln=ca">L'accés
           obert i el PDI i grups de recerca de la UAB</a>",
   year     = "2012",
   note     = "Presentació sobre l'accés obert adreçada al personal
           docent i investigador de la Facultat de Ciències de la
           Comunicació",
}