@article{99876,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca
           d'Humanitats",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=IV%20Simposi%20sobre%20el%20Teatre%20Infantil%20i%20Juvenil&sc=1&ln=ca">IV
           Simposi sobre el Teatre Infantil i Juvenil</a>",
   year     = "2012",
}