@article{TenaParera:99955,
   author    = "Martínez Bouza, José Manuel and Tena Parera, Daniel, dir.
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
           and Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Comunicació Audiovisual i Publicitat",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20Influencia%20del%20aspecto%20en%20la%20eficiencia%20del%20mensaje%20gr%C3%A1fico%20publicitario%20/&sc=1&ln=ca">La
           Influencia del aspecto en la eficiencia del mensaje gráfico
           publicitario /</a> José Manuel Martínez Bouza ; Daniel
           Tena Parera, director",
   year     = "2011",
}