@article{AlluéiBlanch:99972,
   author    = "Allué i Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Biblioteca de Veterinària)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Recursos%20electr%C3%B2nics%20en%20hist%C3%B2ria%20de%20la%20ci%C3%A8ncia&sc=1&ln=ca">Recursos
           electrònics en història de la ciència</a>",
   year     = "2012",
}