Resultats globals: 146 registres trobats en 0.03 segons.
Materials de curs, 53 registres trobats
Llibres i col·leccions, 31 registres trobats
Documents de recerca, 21 registres trobats
Articles, 37 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 4 registres trobats
Materials de curs 53 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
16 p, 922.7 KB Práctica ACP. Análisis de componentes principales : un ejemplo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
2014  
2.
11 p, 113.4 KB Metodologia i Tècniques Avançades de Recerca Social [42461] / López-Roldán, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu del mòdul és el coneixement teòric i aplicat de la metodologia i de la diversitat de mètodes i tècniques avançades en el disseny, producció i anàlisi de les dades per a la investigació social. [...]
2016-17
Política Social, Treball i Benestar [1120]  
3.
7 p, 90.4 KB Anàlisi multivariada de dades [101148] / López-Roldán, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'assignatura constitueix un curs d'introducció als mètodes i tècniques d'anàlisi multivariable de dades estadístiques que es planteja com a continuació de la perspectiva quantitativa d'investigació social. [...]
2016-17
Sociologia [819]  
4.
7 p, 37.1 KB Anàlisi multivariada de dades [101148] / López-Roldán, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'assignatura constitueix un curs d'introducció als mètodes i tècniques d'anàlisi multivariable de dades estadístiques que es planteja com a continuació de la perspectiva quantitativa d'investigació social. [...]
2015-16
Sociologia [819]  
5.
6 p, 34.8 KB Mètodes quantitatius de recerca social [101146] / López-Roldán, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'assignatura constitueix un curs d'introducció als mètodes i tècniques de producció (recollida) i anàlisi bàsica de dades centrada en una orientació o perspectiva metodològica quantitativa. L'objectiu principal és oferir a l'alumnat la informació i la capacitat d'aplicació dels principals mètodes i tècniques de producció i d'anàlisi de dades quantitatives en el camp de la sociologia. [...]
2015-16
Sociologia [819]  
6.
5 p, 35.3 KB Treball de Final de Màster [42466] / López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Martí Olivé, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Lozares Colina, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Miguel Quesada, Francisco J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La memòria del treball d’investigació de fi de màster té com a objectiu que l'alumnat apliqui el coneixement teòric i metodològic imprescindible per dissenyar, sota l’assessorament continuat de dos tutors/es (un tutor/a teòric i un tutor/a metodològic), un projecte de recerca en el què es justifiqui el seu objecte d'estudi, defineixi el marc conceptual, el disseny metodològic i utilitzi correctament les tècniques qualitatives i quantitatives per generar informació i analitzar els resultats.
2012-13
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1120]  
7.
15 p, 458.0 KB Metodologia i Tècniques Avançades de Recerca Social [42461] / López-Roldán, Pedro ; Martí Olivé, Joel ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Lozares Colina, Carlos ; Miguel Quesada, Francisco J. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu del mòdul és el coneixement teòric i aplicat de la metodologia i de la diversitat de mètodes i tècniques avançades en el disseny, producció i anàlisi de les dades per a la investigació social. [...]
2013-14
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1120]  
8.
5 p, 105.8 KB Anàlisi multivariada de dades [101148] / López-Roldán, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
2014-15
Sociologia [819]  
9.
11 p, 132.0 KB Metodologia i Tècniques Avançades de Recerca Social [42461] / López-Roldán, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu del mòdul és el coneixement teòric i aplicat de la metodologia i de la diversitat de mètodes i tècniques avançades en el disseny, producció i anàlisi de les dades per a la investigació social. [...]
2014-15
Política Social, Treball i Benestar [1120]  
10.
6 p, 110.7 KB Mètodes quantitatius de recerca social [101146] / López-Roldán, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'assignatura constitueix un curs d'introducció als mètodes i tècniques de producció (recollida) i anàlisi bàsica de dades centrada en una orientació o perspectiva metodològica quantitativa. L'objectiu principal és oferir a l'alumnat la informació i la capacitat d'aplicació dels principals mètodes i tècniques de producció i d'anàlisi de dades quantitatives en el camp de la sociologia. [...]
2014-15
Sociologia [819]  

Materials de curs : 53 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 31 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
62 p, 5.3 MB Análisis de regresión logística / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
Capítulo dedicado al análisis de regresión logística donde se presentan el análisis de regresión logística binaria simple y múltiple. Se da cuenta de la utilización del software estadístico para trabajar con esta técnica en SPSS.
Capítol dedicat a l'anàlisi de regressió logística on es presenten l'anàlisi de regressió logística binària simple i múltiple. Es dóna compte de la utilització del programari estadístic per treballar amb aquesta tècnica en SPSS.
Chapter on logistic regression analysis where the analysis of simple and multiple binary logistic regression are discussed. It presents the use of statistical software to work with this technique in SPSS.

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2016, cap. III.10  
2.
110 p, 4.6 MB Análisis de regresión / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
Se presenta en este capítulo una introducción al análisis de regresión, técnica de análisis para el estudio de la relación de dependencia entre una variable cuantitativa y una o más variables también cuantitativas, si bien también es posible incluir variables categóricas. [...]
Es presenta en aquest capítol una introducció a l'anàlisi de regressió, tècnica d'anàlisi per a l'estudi de la relació de dependència entre una variable quantitativa i una o més variables també quantitatives, si bé també és possible incloure-hi variables categòriques. [...]
This chapter is an introduction to regression analysis, a technique of analysis for the study of the relationship of dependency between a quantitative variable, and one or more variables also measured quantitatively, although it is also possible to include categorical variables. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2016, cap. III.9  
3.
100 p, 3.4 MB Análisis de varianza / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
Capítulo destinado a presentar de manera introductoria el análisis de la relación de dependencia entre una variable cuantitativa y una o más variables cualitativas a través del análisis de varianza. [...]
Capítol destinat a presentar de manera introductòria l'anàlisi de la relació de dependència entre una variable quantitativa i una o més variables qualitatives mitjançant l'anàlisi de variància. [...]
Chapter intended to present, in an introductory way, the analysis of the dependency relationship between a quantitative variable and one or more qualitative variables through the analysis of variance. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2016, cap. III.8  
4.
41 p, 810.3 KB La Encuesta / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
El tercer capítulo de la parte de producción se dedica a la encuesta, una de las técnicas de investigación social más usada en el campo de la Sociología y de las Ciencias Sociales que ha trascendido el ámbito estricto de la investigación científica. [...]
El tercer capítol de la part de producció es dedica a l'enquesta, una de les tècniques d'investigació social més utilitzada en el camp de la Sociologia i de les Ciències Socials que ha transcendit l'àmbit estricte de la investigació científica. [...]
The third chapter of the production part is dedicated to survey, one of the social research techniques most widely used in the field of Sociology and Social Sciences who has transcended the field of scientific research. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2016, cap. II.3  
5.
44 p, 964.7 KB La medición de los fenómenos sociales / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
El primer capítulo del segundo bloque trata de la medición de los fenómenos sociales que estudiamos como la expresión más clara de lo que significa seguir un proceso de investigación, de la aplicación del método científico, para obtener evidencias de la realidad empírica que se investiga. [...]
El primer capítol del segon bloc tracta de la mesura dels fenòmens socials que estudiem com l'expressió més clara del que significa seguir un procés d'investigació, de l'aplicació del mètode científic, per obtenir evidències de la realitat empírica que s'investiga. [...]
The first chapter of the second block is the measurement of social phenomena that are studied, as the clearest expression of what it means to follow a process of research, that is, of the application of scientific method to obtain evidence of empirical reality under investigation. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2016, cap.II.1  
6.
53 p, 724.0 KB Perspectivas metodológicas y diseños mixtos / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
Una vez establecidos los fundamentos metodológicos de la investigación científica social y de plasmarlos en términos del proceso de investigación, nos planteamos la necesidad de contemplar la investigación en ciencias sociales desde el reconocimiento de una pluralidad de perspectivas metodológicas que posibilitan la elaboración de diseños de investigación específicos en cada una de ellas así como diseños que siguen lógicas multiestratégicas combinando distintas perspectivas metodológicas en diseños multimétodo o mixtos. [...]
Un cop establerts els fonaments metodològics de la investigació científica social i de plasmar-los en termes del procés d'investigació, ens plantegem la necessitat de contemplar la recerca en ciències socials des del reconeixement d'una pluralitat de perspectives metodològiques que possibiliten l'elaboració de dissenys d'investigació específics en cadascuna d'elles així com dissenys que segueixen lògiques multiestratègiques tot combinant diferents perspectives metodològiques en dissenys multimètode o mixtos. [...]
Having established methodological foundations of scientific social research and its translation in terms of the research process, we propose the need to consider research in social sciences from the recognition of a plurality of methodological approaches. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2016, cap. I.3  
7.
47 p, 1017.6 KB El proceso de investigación / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
En este segundo capítulo, tomando como referencia los fundamentos metodológicos desarrollados en el primero, precisaremos las características más específicas del proceso de investigación científica y situaremos los métodos y las técnicas de investigación en dicho contexto. [...]
En aquest segon capítol, prenent com a referència els fonaments metodològics desenvolupats en el primer, precisarem les característiques més específiques del procés d'investigació científica i situarem als mètodes i tècniques d'investigació en aquest context. [...]
This second chapter, with reference to the methodological foundations developed in the first one, will detail some specific features of the scientific research process, and will place in it the methods and research techniques. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2016, cap. I.2  
8.
84 p, 1.7 MB Fundamentos de estadística inferencial / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
El capítulo 4 de este bloque se dedica a establecer los fundamentos conceptuales de la vertiente inferencial del análisis de los datos estadísticos que se obtienen por muestreo. Los datos muestrales constituyen estimaciones de la información poblacional, esto es, se infiere una característica de toda la población a partir de una parte de la misma. [...]
El capítol 4 d'aquest bloc es dedica a establir els fonaments conceptuals del vessant inferencial de l'anàlisi de les dades estadístiques que s'obtenen per mostreig. Les dades mostrals constitueixen estimacions de la informació poblacional, és a dir, s'infereix una característica de tota la població a partir d'una part de la mateixa. [...]
Chapter 4 of this block is dedicated to establish the conceptual foundations of inferential aspect of the statistical analysis of data obtained by sampling. The sample data are estimations of information about population, that is, it infer a characteristic of the entire population from a part of it. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2016, cap III.4  
9.
66 p, 1.6 MB Análisis descriptivo de datos con una variable / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
El capítulo 3 del tercer bloque inicia el proceso de análisis de los datos a partir de considerar una sola variable. Procederemos a tratar la información de una sola variable desde el punto de vista descriptivo, dando cuenta de diversas formas de expresar el contenido de la información estadística: mediante tablas de frecuencias, gráficos y medidas de resumen. [...]
El capítol 3 del tercer bloc inicia el procés d'anàlisi de les dades a partir de considerar una sola variable. Procedirem a tractar la informació d'una sola variable des del punt de vista descriptiu, donant compte de diverses formes d'expressar el contingut de la informació estadística: mitjançant taules de freqüències, gràfics i mesures de resum. [...]
Chapter 3 of the third block starts the process of analyzing data considering a single variable. We will proceed to treat information with a single variable from the descriptive point of view, getting various ways to express the content of statistical information: by frequency tables, graphs and summary measures. [...]

Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2015, cap. III.3  
10.
121 p, 4.7 MB Análisis de clasificación / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
Capítulo donde se trata el análisis de clasificación como técnica multivariable destinada a la construcción de tipologías. Se presenta como técnica independiente si bien la empleamos habitualmente de forma complementaria con el análisis factorial. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
Metodología de la investigación social cuantitativa, 2015, cap. III.12, p. 5-101  

Llibres i col·leccions : 31 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 21 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
50 p, 2.6 MB Análisis del sistema universitario argentino. Una propuesta inicial de indicadores / Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
La educación superior en la Argentina comprende el acceso al sector universitario tanto de las carreras de pregrado, grado y de postgrado. En general, este sector ha experimentado un elevado ritmo de crecimiento, consolidando unas de las tasas brutas de escolarización superior más altas de Latinoamérica (García de Fanelli, 2006). [...]
2017  
2.
73 p, 1.9 MB Análisis de las problemáticas de la juventud rural e identificación de estrategias e instrumentos de generación de empleo y acceso a la tierra rural / Sili, Marcelo, dir. ; Sanguinetti, Juan ; Meiller, Andrés, col. ; Fachelli, Sandra, col. ; López-Roldán, Pedro, col. ; Argentina. Ministerio de la Agricultura, Ganadería y Pesca. Unidad para el cambio rural ; Universidad Nacional de San Martín ; Nexo Economía y Desarrollo
El estudio tiene por objeto caracterizar las distintas dimensiones de las condiciones de vida de los jóvenes rurales, considerando aspectos demográficos y socioeconómicos e identificar los principales problemas sociales que enfrentan los jóvenes, así como dimensionar las carencias y vulnerabilidades específicas a partir de una muestra representativa de los jóvenes que residen en los territorios rurales. [...]
2014
2 documents
3.
10.9 MB Lectura, información y calidad de vida : construcción de una tipología de uso de la lectura y la información y su relación con la calidad de vida / Moreno-Navarro, Maria del Pilar ; Fuentes i Pujol, Ma. Eulàlia, dir. ; López-Roldán, Pedro, dir. ; Valverde Garcia, Llorenç, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Esta tesis crea una tipología de perfil Lecto-Informativo de la población de Catalunya, a partir de las bases de datos Panel de la Fundació Jaume Bofill. Construye operativamente una medida de la Calidad de vida de la población catalana, desglosando el concepto en las siete dimensiones consideradas por Robert Cummis (1996) e integrándolo de nuevo en sus dimensiones objetivas y subjetivas. [...]
This thesis creates a typology of Reader-Informative profile of the population of Catalonia, based on panel data made available by the Jaume Bofill Foundation. It operationally builds a measure of the Quality of life of the Catalan population by breaking down this variable into the seven dimensions considered by Robert Cummins (1996) and integrating it back into its objective and subjective dimensions. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
4.
15 p, 520.0 KB ¿Qué pobres? : explorando una tipología de pobreza para Uruguay en base a la teoría de las necesidades humanas / Ezquerra, Pablo ; López-Roldán, Pedro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Fachelli, Sandra, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació i Treball) ; Universidad de la República (Uruguai). Facultad de Ciencias Sociales
Este proyecto busca dar cuenta de la situación de los pobres monetarios en Uruguay a través del análisis de los datos recabados por la Encuesta Continua de Hogares 2014. El objetivo es conocer y resumir la información de un conjunto de necesidades básicas en factores principales de diferenciación y generar a través de ellos grupos que den lugar a una tipología empírica de pobreza. [...]
This project attempts to describe the situation of impoverished persons in Uruguay using data from the Encuesta Continua de Hogares 2014 (Continual Housing Survey). The goal is to define and or-ganize a set of basic necessities into groupings of principal factors which will be used to create an empirical typology of poverty. [...]

2015  
5.
19 p, 490.8 KB Esquemas de clasificación social : análisis comparativo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Fernández Melían, María Clara ; López-Roldán, Pedro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Fachelli, Sandra, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació i Treball) ; Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Este trabajo constituye un ejercicio de comparación entre distintas perspectivas sobre la estructura social con el fin de obtener una tipología de clases ocupacionales para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). [...]
This paper is en exercise of comparison between different perspectives of social structure in or-der to obtain an occupational class typology for the city of Buenos Aires. The class schemes considered were those elaborated by Goldhthorpe, Portes, Wright and Torrado and it is used a multiple correspond-ence analysis and clasification to build our classification which has five groups: 1) employes and supervisors, 2) professional worker from large establishments, 3) workers from medium establishments, 4) in-formal self-employee and 5) not-qualified self-employee. [...]

2015  
6.
15 p, 635.5 KB La movilidad social en el espacio multidimensional : Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2012-2013 / Rodríguez de la Fuente, José Javier ; López-Roldán, Pedro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Fachelli, Sandra, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació i Treball) ; Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Este trabajo tiene como principal objetivo caracterizar los procesos de movilidad social in-tergeneracional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de un relevamiento realizado en los años 2012-2013. [...]
This paper has as main objective to characterize the processes of intergenerational social mobility in the Ciudad Autónoma de Buenos Aires, from a survey conducted in the years 2012-2013. What is intended is to understand the relationship between change or reproduction of social positions and other factors that come into play as different dimensions of social structure: income, consumption level, place of residence, job quality, etc. [...]

2014  
7.
10 p, 675.9 KB El "deber ser" del cuidado : una tipología de cuidado ideal / Genta Rossi, Natalia ; López-Roldán, Pedro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Fachelli, Sandra, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació i Treball) ; Universidad de la República (Uruguai). Facultad de Ciencias Sociales
Este artículo se propone presentar una tipología de cuidados ideal así como una caracterización de la población uruguaya en base dicha tipología. Se utilizaron los datos provenientes de la Encuesta de Representaciones del Cuidado que indagaba en las situaciones consideradas ideales para el cuidado de niños y de adultos mayores, realizada por el equipo de género del Departamento de Sociología de la Universidad de la República (FCS, 2011). [...]
Aquest article es proposa presentar una tipologia de cures ideal així com una caracterització de la població uruguaiana en base aquesta tipologia. Es van utilitzar les dades provinents de l'Enquesta de Representacions de la Cura que indagava en les situacions considerades ideals per a la cura de nens i d'adults grans, realitzada per l'equip de gènere del Departament de Sociologia de la Universitat de la República (FCS, 2011). [...]
This article aims to present a typology of ideal care and a characterization of the Uruguayan population based on this typology. Data are from the Survey of Representations of Care with questions about situations considered ideals for the care of children and older people by gender team from the Department of Sociology at the University of the Republic (FCS, 2011). [...]

2014  
8.
12 p, 375.3 KB Explorando posibles tipologías de internautas en Uruguay / Escuder, Santiago ; López-Roldán, Pedro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Fachelli, Sandra, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Universidad de la República (Uruguai). Facultad de Ciencias Sociales
Los grandes esfuerzos en la sociología sobre la Sociedad de la Información (SI) se han dirigido fundamentalmente a explicar cómo usamos y qué tanto nos apropiamos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), al igual que vislumbrar cuáles han sido sus impactos en la calidad de vida de los hogares y los usuarios. [...]
Els grans esforços en la sociologia sobre la Societat de la Informació (SI) s'han dirigit fonamentalment a explicar com fem servir i què tant ens apropiem de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), igual que albirar quins han estat els seus impactes en la qualitat de vida de les llars i els usuaris. [...]
The great efforts in sociology on the Information Society (IS) were mainly aimed at explaining how we use and how we appropriated of Technologies of Information and Communication (ICT). Also the aim is to glimpse what were their impacts on the quality of life of households and users. [...]

2014  
9.
12 p, 2.1 MB El mapa social de Buenos Aires (2001) / Goicoechea, María Eugenia ; López-Roldán, Pedro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Fachelli, Sandra, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
El presente trabajo se inscribe en el campo de la Ecología Factorial y propone un análisis de la estructura espacial urbana para la Ciudad de Buenos Aires. Tomando como marco de referencia las investigaciones científicas del arquitecto Horacio Torres, se retoman los estudios sobre Mapas Sociales, que dicho investigador introdujo para los estudios territoriales. [...]
This article relates to the Factorial Ecology field. Proposes an analysis of the urban structure in the City of Buenos Aires and for that, takes the studies on Social Maps introduced by the scientific and Architect Horacio Torres. [...]
Aquest treball s'inscriu en el camp de l'Ecologia Factorial i proposa una anàlisi de l'estructura espacial urbana per a la Ciutat de Buenos Aires. Prenent com a marc de referència les investigacions científiques de l'arquitecte Horacio Torres, es reprenen els estudis sobre Mapes Socials que aquest investigador va introduir per als estudis territorials. [...]

2014  
10.
12 p, 237.3 KB Acción colectiva y crisis internacional. Un análisis de los conflictos laborales del sector privado argentino (2009) / D’Urso, Lucila ; López-Roldán, Pedro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Fachelli, Sandra, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació i Treball) ; Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Estudios recientes dan cuenta de la preponderancia adquirida por los conflictos laborales en Argentina a partir de 2003. En ellos se destaca el considerable incremento de las acciones colectivas impulsadas por trabajadores en un contexto de recuperación económica y productiva que parecería representar una ruptura respecto a la década precedente. [...]
Recent studies account for the preponderance acquired by labor disputes in Argentina since 2003. In them, the considerable increase in collective actions taken by workers in a context of economic and productive recovery, which seem to represent a break with the preceding decade is highlighted. [...]
Estudis recents donen compte de la preponderància adquirida pels conflictes laborals a Argentina a partir del 2003. En ells es destaca el considerable increment de les accions col·lectives impulsades per treballadors en un context de recuperació econòmica i productiva que semblaria representar una ruptura respecte a la dècada precedent. [...]

2014  

Documents de recerca : 21 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Articles 37 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 197.5 KB La fluidez social de las mujeres modera la rigidez de los varones y de la inmigración / Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
2017
Àmbits de política i societat : revista del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, 23 de gener 2017  
2.
3 p, 73.5 KB Anàlisi de la mobilitat social intergeneracional a Espanya el 2011 / Fachelli, Sandra (Universitat de Barcelona. Departament de Sociologia i Anàlisis de les Organitzacions) ; López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
L’objectiu de l’article és presentar els resultats obtinguts en una investigació sobre la mobilitat ocupacional intergeneracional a Espanya. S’utilitza l’Enquesta de Condicions de Vida de l’INE de l’any 2011 que permet obtenir informació ocupacional sobre pares i fills. [...]
2015  
3.
60 p, 1.1 MB ¿Somos más móviles incluyendo a la mitad invisible? Análisis de la movilidad social intergeneracional en España en 2011 / Fachelli, Sandra (Universitat de Barcelona) ; López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El objetivo del artículo es presentar los resultados obtenidos en una investigación sobre la movilidad ocupacional intergeneracional en España utilizando la Encuesta de Condiciones de Vida del INE del 2011. [...]
The aim of this paper is to present a research on intergenerational occupational mobility in Spain. We use the Survey of Living Conditions (INE, 2011) that allows us to obtain occupational information about parents and sons. [...]

2015 - 10.5477/cis/reis.150.41
Revista española de investigaciones sociológicas, Núm. 150 (Abril-Junio 2015) , p. 41-70  
4.
33 p, 6.0 MB Trazando el mapa social de Buenos Aires : dos décadas de cambios en la Ciudad / Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació Treball) ; Goicoechea, María Eugenia (Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas) ; López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
En los últimos 20 años, la Ciudad de Buenos Aires experimentó una serie de cambios socioterritoriales en sintonía con los efectos derivados de las políticas públicas, de las formas de gestionar la Ciudad y de las transformaciones de los procesos producidos a nivel global. [...]
In the last 20 years the City of Buenos Aires showed a number of socio-territorial changes in tune with the public policies´s effects, ways to manage the city and the transformations of global processes. [...]

2015
Población de Buenos Aires, Vol. 12 Núm. 21 (Abril 2015) , p. 7-39
2 documents
5.
4 p, 403.8 KB La inserció laboral dels exinterns dels centres penitenciaris de Catalunya / Alós, Ramon ; Esteban, Fernando ; Jódar Martínez, Pere ; Miguélez, Fausto ; López-Roldán, Pedro ; Alcaide, Vanessa
Aquest estudi es planteja com una continuació del que va portar a terme el mateix equip de recerca l’any 2006. En aquella ocasió, a partir d’entrevistes a tècnics del sistema penitenciari i a interns dels centres penitenciaris de Catalunya, es constataven les importants funcions del treball a les presons: contribueix a l’adquisició d’hàbits favorables a la reinserció, genera autoestima i, en activitats més professionalitzades, els interns adquireixen coneixements i habilitats útils per al seu futur. [...]
Este estudio se plantea como una continuación del que realizó el mismo equipo de investigación en el año 2006. En aquella ocasión, a partir de entrevistas a técnicos del sistema penitenciario y a internos de las prisiones de Catalunya, se constataron las importantes funciones del trabajo en los centros penitenciarios: contribuye a la adquisición de hábitos favorables a la reinserción, genera autoestima y, en actividades más profesionalizadas, los internos adquieren conocimientos y habilidades útiles para su futuro. [...]

2011
Invesbreu : butlletí de difusió de recerques, Núm. 53 (2011) , p. 3-6  
6.
13 p, 1.2 MB The UAB virtual campus, an essential platform for a European environment of higher education / Yábar, J. M. (José Manuel) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Hernández Reynés, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Castellà Espuny, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
The university is currently immersed - within Europe - in a process of coordinating higher education with the adaptation into the new ECTS European credits, which implies changing from a teacher-centred model (teacher conveys knowledge) to a learner-centred model, a real challenge. [...]
2006
CEUR workshop proceedings, Vol. 186 (2006)  
7.
26 p, 139.1 KB Relaciones, redes y discurso : revisión y propuestas en torno al análisis reticular de datos textuales / Lozares Colina, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Verd Pericás, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Martí Olivé, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El artículo hace un repaso de las diferentes propuestas que dentro del ámbito de la sociología (o cercanos) toman elementos de o se han inspirado en el análisis de redes sociales para realizar el análisis de textos y/o discursos. [...]
The article reviews different proposals in the field of sociology (or neighbouring disciplines) that use some instrumental and/or conecptual elements of Social Network Analysis to realise the analysis of texts and/or discourses. [...]

2003
Revista española de investigaciones sociológicas, Núm. 101 (2003) , p. 175-200  
8.
16 p, 391.2 KB Immigrant career paths and social structure : the case of Spain / Miguélez, Fausto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Alós, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Martin, Antonio (Martin Artiles) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Molina Romo, Óscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Moreno, Sara 1978- (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
This article examines the possibilities for immigrants in Spain to converge with natives around certain key aspects of work: such as stability, salaries, career advancement. The concept of the work schedule becomes crucial to seeing the extent to which immigrants have made progress or not in the process of integration and mobility from their entry into the labor market until the time the study was completed, 2007. [...]
2012
Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali, Núm. 3 (Giugno 2012) , p. 63-77  
9.
20 p, 376.3 KB El atributismo estructural y el interaccionismo estructural en ciencias sociales : ¿concepciones alternativas, antagónicas o complementarias? / López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Lozares Colina, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El artículo tiene como primer objetivo poner en evidencia las diferencias entre el Interaccionismo estructural basado en las relaciones sociales entre agentes y el Atributismo Estructural basado en las características o atributos sociales de los individuos u otras entidades. [...]
The objective of this paper consists, first, to make clear the differences between the ‘Structural Interactionism’, based on relations between agents, and ‘Structural Attributism’ or ‘Attributive Holism’, based on attributive social features. [...]

2012
Metodología de encuestas, Vol. 14, Núm. (2012) , p. 25-44  
10.
59 p, 480.9 KB La centralidad en las redes sociales : medición, correlación y aplicación / López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Lozares Colina, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Bolíbar Planas, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Muntanyola Saura, Dafne (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
Este artículo trata sobre las medidas de centralidad. La centralidad, dentro de la teoría y análisis de las redes sociales, se refiere a un conjunto de conceptos que identifica las propiedades que poseen los individuos (u otras entidades) en tanto que participantes en una red de relaciones. [...]
This article talks about centrality measures. Centrality, a key notion of social network theory and analysis, refers to a set of concepts that identify the properties possessed by individuals (or other entities) within a network structure. [...]

2013
Metodología de encuestas, Vol. 15, Núm. (2013) , p. 77-97  

Articles : 37 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 4 registres trobats  
1.
11 p, 771.1 KB ¿Qué sucede en España con la movilidad social cuando se tiene en cuenta el género y el origen inmigrante? / Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; López-Roldán, Pedro (Institut d'Estudis del Treball) ; Instituto de Investigaciones Gino Germani. Grupo de Estudios sobre Migraciones, Familias y Políticas Públicas ; Instituto de Investigaciones Gino Germani. Grupo sobre Desigualdad y Movilidad Social
2016
Seminario "Desigualdades y Migraciones Internacionales". Buenos Aires, Argentina, : 2016  
2.
2 p, 58.9 KB Inequality and labor market segmentation : a comparative model between Spain and Argentina / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Abstract book)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
3.
37 p, 2.4 MB La hipótesis de la modernización reconsiderada. La movilidad social en España : de la transición a nuestros días / Marqués-Perales, Ildefonso (Universidad de Sevilla. Departamento de Sociología) ; Fachelli, Sandra (Universitat de Barcelona. Departamento de sociología y Análisis de las Organizaciones) ; Gil-Hernández, Carlos J. (Universidad de Sevilla. Departamento de Sociología) ; López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
2014
Reunión intercongresos del grupo de investigación de la FES: Desigualdad y Estratificación Social. Barcelona, Catalunya, : 2014  
4.
27 p, 469.7 KB ¿Somos más móviles? Incluyendo a la mitad invisible / Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació i Treball) ; López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El objetivo de la comunicación es difundir los avances obtenidos en el proceso de investigación sobre la movilidad ocupacional intergeneracional. Para tal fin se utiliza la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2005) que permite obtener información ocupacional sobre padres e hijos. [...]
2013
Congreso Español de Sociología. Madrid, Madrid, 11è : 2013  

Vegeu també: autors amb noms similars
25 López-Roldan, Pedro,
1 López-Roldán, P.
131 López-Roldán, Pedro
131 López-Roldán, Pedro
25 López-Roldán, Pedro,
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.