Resultats globals: 15 registres trobats en 0.04 segons.
Documents de recerca, 10 registres trobats
Articles, 5 registres trobats
Documents de recerca 10 registres trobats  
1.
12 p, 1.0 MB Secret of Perspectives / Boïgues Lopez, Arnau ; Lumbreras Ruiz, Felipe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Secret of Perspectives es un projecte que inclou totes les fases de creació i desenvolupament d'un videojoc estil plataformes en dues dimensions. Aquest videojoc, ha estat desenvolupat a partir de la metodologia de creació de videojocs SUM, que és la més estesa en aquest tipus de projectes. [...]
Secret of Perspectives is a project that includes all the stages of the creation and development of a two dimensional platform style videogame. This game has been developed based on the methodology SUM used for creating video games, which is a commonly used methodology for this kind of projects. [...]
Secret of Perspectivas es un proyecto que incluye todas las fases de creación y desarrollo de un videojuego estilo plataformas en dos dimensiones. Este videojuego ha sido desarrollado a partir de la metodología de creación de videojuegos SUM. [...]

2016-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
8 p, 677.0 KB Creació videojoc "Snake" / Cózar Alier, Cristian ; Sánchez Albaladejo, Gema, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
“Snake” té com a objectiu desenvolupar una aplicació mòbil per a dispositius Android amb la qual l'usuari pugui jugar de forma casual a tres modes de joc diferents. El mode del Snake clàssic on el jugador controlarà una serp que haurà d'anar capturant pomes, la partida acaba quan el jugador col•lisiona amb un obstacle, ja sigui una paret, un obstacle dintre del taulell o el seu propi cos. [...]
“Snake” has the objective of developing a mobile application for Android devices with which the user is able to casually play three different game modes. The classic Snake mode where the player controls a snake which will have to capture apples, the game ends when the player crashes with an obstacle, let it be a wall, an obstacle inside the field or its own body. [...]
“Snake” tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil para dispositivos Android con la cual el usuario pueda jugar de forma casual a tres modos de juego distintos. El modo del Snake clásico, donde el jugador controlará una serpiente que habrá de capturar manzanas, la partida se acaba cuando el jugador colisiona con un obstáculo, ya sea una pared, un obstáculo dentro del tablero o su propio cuerpo. [...]

2016-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
11 p, 1.2 MB Dimension Defender / Molero Hoyos, Francisco ; Vázquez Bermúdez, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto consiste en el desarrollo de un videojuego 3D para poder experimentar los diferentes procesos a seguir durante el desarrollo como pueden ser el diseño, la programación, la creación de modelos, etc. [...]
This Project consists on the creation of a 3D videogame in order to experiment the different processes to be followed during the development, such as design, programming, modeling, etc… Therefor it's been used the smallest possible amount of third party material, except music which due to time limitations couldn't be created. [...]
Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'un videojoc 3D per tal de poder experimentar els diferents processos a seguir durant el desenvolupament com poden ser el disseny, la programació, la creació de models, etc. [...]

2016-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
11 p, 2.9 MB Mòdul de visió per computador per a videojoc 3D / Martínez Pérez, David ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament d'un mòdul de visió per computador per a un videojoc en 3D multiplataforma però molt enfocat a plataformes mòbils, fent servir les càmeres que disposen avui en dia aquests típus de dispositius. [...]
The aim of this project is to develop a computer vision module for 3D multi-platform game but focused on mobile platforms, using the cameras that nowadays are available in these devices. This project is focused mainly on the development of an artificial intelligence (AI) in a Unity environment, which is able to detection and face tracking in order to bring more realism to the main character of the game. [...]
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un módulo de visión por computador para un videojuego en 3D multiplataforma pero muy enfocado a plataformas móviles, haciendo uso de las cámaras que disponen hoy en día este tipo de dispositivos. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
82 p, 3.1 MB Predatory : creación del Documento de Diseño de Videojuego / Angulo Pérez, Héctor ; Ribes Guardia, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
S'ha realitzat una proposta de joc a partir de la qual s'ha dut a terme un estudi de mercat. El format ha estat el de document de disseny de joc (DDJ), en ell s'inclou tot el necessari per comprendre el concepte del joc i tots els seus elements. [...]
Se ha realizado una propuesta de juego a partir de la cual se ha llevado a cabo un estudio de mercado. El formato ha sido el de documento de diseño de juego (DDJ), en él se incluye todo lo necesario para comprender el concepto del juego y todos sus elementos. [...]
It begins with a game proposal which has conducted a market study. The format has been the game design document (GDD), it includes everything you need to understand the concept of the game and all its elements. [...]

2016
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
6.
10 p, 2.1 MB The Ancient Maze : Joc en primera persona / Ledesma Sánchez, Sergi ; Martí Gòdia, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The Ancient Maze és un projecte que tracta de la creació d'un videojoc per ordinador, en primera persona, per un sol jugador. L'aventura ofereix a l'usuari un entorn laberíntic capaç de captivar-lo. [...]
The Ancient Maze is a project about a first person single player PC videogame development. The adventure brings the user into a captivating labyrinth enviroment where only his orienteering skills and his astuteness will allow him to discover and accomplish the game objectives. [...]
The Ancient Maze es un proyecto que trata de la creación de un videojuego por ordenador, en primera persona, para un solo jugador. La aventura ofrece al usuario un entorno laberíntico capaz de cautivarle. [...]

2016-02-10
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
10 p, 1.1 MB The Revenge / Garcia Molero, Jaume ; Martí Gòdia, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Al llarg dels darrers anys les empreses relacionades amb els videojocs han experimentat un augment molt important del seu volum de negoci i, sobretot, aquelles relacionades amb el desenvolupament dels videojocs per a dispositius mòbils. [...]
In the last years the companies related to video games have experienced a big increase in business activity. The Revenge is a project about the creation and development of a videogame for Mobile platforms. [...]
A lo largo de estos últimos años las empresas relacionadas con los videojuegos han experimentado un gran aumento en el volumen del negocio y, sobretodo, aquellas relacionadas con el desarrollo de videojuegos para dispositivos móviles. [...]

2015-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
11 p, 1.3 MB Programación de inteligencia artificial avanzada en entornos Unity / Lozano Gómez, Rubén ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un videojuego en 3D, de estilo shoot'em-up con temática es-pacial, multijugador y compatible con periféricos (gamepads). La idea principal es que el juego esté orientado a una jugabilidad profunda pero fácil de manejar y con vista cenital a pesar de que todos los modelos del juego estén en 3D. [...]
The objective of this project is the development of a 3D videogame with a shoot'em-up space theme style, multiplayer, and with peripheral (gamepads) support. The main idea is a game oriented to a deep gameplay but easy to play with top view and 3D models. [...]
L'objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament d'un videojoc en 3D, d'estil shoot'em-up amb temàtica espacial, multijugador i compatible amb perifèrics (gamepads). L'idea principal és que el joc estigui orientat a una jugabilitat profunda però fàcil de jugar i amb vista zenital tot i que tots els models del joc siguin 3D. [...]

2015-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
11 p, 972.7 KB Clan Battleground : Joc d'estratègia / Fernández Navas, Jaume ; Martí Gòdia, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Clan Battleground es un projecte que tracta de la creació d'un videojoc de rol inspirat en multijugador que permet als jugadors realitzar equips per derrotar al equip contrari. El projecte està realitzat en 3D i s'ha simplificat per poder realitzar-lo en el temps previst pel projecte. [...]
Clan Battleground es un proyecto que trata de la creación de un videojuego de rol inspirado en multijugador que permite a los jugadores realizar equipos para derrotar al equipo contrario. El proyecto está realizado en 3D y ha sido simplificado para poder realizarlo en el tiempo previsto para el proyecto. [...]
Clan Battleground is a project which its aim is to create a videogame inspired in multiplayer role games allowing players to make teams to defeat the opposite team. The project is carried out in 3D and has been simplified in order to do it in the time allocated to the project. [...]

2014-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
14 p, 1.7 MB Aplicación de algoritmos y métodos de IA sobre un juego real en Internet / Fernández Atochero, Sergio Daniel ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto se ha llevado a cabo una implementación funcional de un videojuego online de estrategia con dificultad media para un mínimo de 2 jugadores y un máximo de 4, en donde, como máximo, puede haber un jugador humano, aunque no es necesario que lo haya. [...]
In this project has conducted a working implementation of an online strategy game with medium difficulty for a minimum of 2 and a maximum of 4 players, wherein a maximum may be a human player, but need not have there. [...]
En aquest projecte s'ha dut a terme una implementació funcional d'un videojoc online d'estratègia amb dificultat mitjana per a un mínim de 2 jugadors i un màxim de 4, on, com a màxim, pot haver-hi un jugador humà, encara que no és necessari que n'hi hagi cap. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  

Articles 5 registres trobats  
1.
14 p, 124.6 KB Un enfoque emergente en la investigación sobre comunicación : los videojuegos como espacios para lo social / Sánchez–Navarro, Jordi (Universitat Oberta de Catalunya. Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació) ; Aranda, Daniel (Universitat Oberta de Catalunya. Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació)
Más allá de su importancia como producto de la industria del entretenimiento, el videojuego se constituye en un producto comunicativo que como cualquier otro incluye una importante dimensión social. [...]
Beyond its importance as a product of the entertainment industry, video games have become a communicative product that, like any other, includes an important social dimension. Some debates installed in the collective imagination have created a kind of common sense that emphasizes its nature as mere play and the potential dangers of their use, while its powerful potential as a vector for innovation in certain communication practices related to the emergence of new audiences have only been partially studied. [...]

2010
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 40 (2010) , p. 129-142  
2.
6 p, 28.9 KB Los videojuegos como mecanismos de transmisión educativa en las nuevas generaciones / Díez Gutiérrez, Enrique Javier (Universidad de Leon)
Recogiendo palabras del autor, este trabajo se relaciona con los videojuegos y las claves sociales, mediáticas e institucionales que están creando un mundo y una sociedad tan violenta como la que vivimos. [...]
2006
Didáctica, Innovación y Multimedia, N. 4 (2006) p. 0-0  
3.
7 p, 71.0 KB Video games as a new domain for translation research : from translating text to translating experience / O'Hagan, Minako (Dublin City University. School of Applied Language and Intercultural Studies)
Els videojocs han crescut fins a convertir-se en una indústria d’entreteniment global. Aquesta globalitat no s’hauria aconseguit sense els esforços de transferència lingüística que fan que els jocs, independentment de l’origen que tinguin, arribin als jugadors en la seva llengua i contextos culturals. [...]
Los videojuegos han crecido hasta convertirse en una industria de entretenimiento global. Esta globalidad no se hubiera conseguido sin los esfuerzos de transferencia lingüística que hacen que los juegos, independientemente del origen que tengan, lleguen a los jugadores en su lengua y contextos culturales. [...]
Video games have grown to form a global entertainment industry today. Their global status could not have been achieved without language transfer efforts that make games, irrespective of their origin, accessible to players in their own language and cultural contexts. [...]

2007
Tradumàtica, N. 5 (2007) p. 0-0  
4.
7 p, 76.0 KB Anàlisi de la localització de Codename : Kids Next Door - Operation V.I.D.E.O.G.A.M.E. / Fernández Torné, Anna
A partir de l’anàlisi del videojoc Codename: Kids Next Door - Operation: V. I. D. E. O. G. A. M. E. , aquest article mostra la importància de seguir un procés de localització ben estructurat, en què si més no les fases de preparació, localització pròpiament dita, verificació, revisió, integració del joc i avaluació de la qualitat són imprescindibles.
A partir del análisis del videojuego Codename: Kids Next Door - Operation: V. I. D. E. O. G. A. M. E. , este artículo muestra la importancia de seguir un proceso de localización bien estructurado en el que las fases de preparación, la localización propiamente dicha, la verificación, la revisión, la integración del juego y la evaluación de la calidad son imprescindibles.
Based on an analysis of the video game Codename: Kids Next Door - Operation: V. I. D. E. O. G. A. M. E. , this article shows the importance of following a well structured localisation process, in which the stages of preparation, actual localisation, checking, revision, game integration and quality assessment are essential.

2007
Tradumàtica, N. 5 (2007) p. 0-0  
5.
7 p, 65.8 KB Challenges in the translation of video game / Bernal-Merino, Miguel Á. (Roehampton University)
Aquest article presenta els diferents tipus de text que poden trobar els traductors quan treballen per a la indústria del software d'entreteniment multimèdia interactiu i explica que els videojocs exigeixen habilitats diferents als traductors, com ara conèixer les memòries de traducció, ser capaços de cercar informació i ser creatius.
Este artículo presenta los distintos tipos de texto con los que se pueden encontrar los traductores cuando trabajan para la industria del software de entretenimiento multimedia interactivo y explica que los videojuegos exigen habilidades distintas a los traductores, como por ejemplo, conocer las memorias de traducción, ser capaces de buscar información y ser creativos.
This article explains the many different textual types that translators might find when working for the multimedia interactive entertainment software industry, and how different video games may require a variety of skills from translators, such as proficient TMT use, good research techniques and inventiveness.

2007
Tradumàtica, N. 5 (2007) p. 0-0  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.