Grup de Recerca Antigona
El Grup de recerca Antígona, drets i societat amb perspectiva de gènere (SGR2014-519) és un grup de recerca que es va constituir a l’any 2000 dins del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ubicada a Catalunya, Espanya. Antígona va ser reconegut a l’any 2005 com a grup de recerca emergent (GRE) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, i reconegut a l’any 2009 (SGR2009-570) i 2014 (SGR2014-519) com a grup de recerca consolidat (GRC).

L’objectiu general del Grup Antígona és analitzar el desenvolupament dels drets de les dones en perspectiva de gènere. La legislació i les polítiques públiques a Espanya s’estan construint sobre diferents definicions que és necessari aclarir i concretar, aixó com les característiques i continguts dels drets de les dones del nostre país. A més a més, és necessari adoptar una perspectiva de gènere enfront al Dret i fer una revisió de les categories jurídiques que possibiliti mostrar les seves deficiències.

Per Antígona és clau entendre i explicar en perspectiva de gènere el contingut, les definicions, els criteris i paràmetres des dels quals s’estan construint els drets de les dones en els àmbits legislatius, de la jusrisprudència i en les polítiques públiques en els nivells local, comunitari i nacional. D’aquesta manera, la investigació del grup s’orienta de forma específica a analitzar els mecanismes utilitzats per a crear una perspectiva de gènere en l’àmbit jurídic, identificar les pràctiques que estan generant espais jurídics i socials, així com descriure el procés de creació i desenvolupament de les polítiques públiques de gènere a Espanya.

Darreres entrades:
2018-07-06
17:15
27 p, 181.9 KB Las violencias sexuales en las universidades : cuando lo que no se denuncia no existe / Igareda, Noelia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Bodelón, Encarna (Universitat Autònoma de Barcelona)
Las violencias sexuales tienen lugar en las universidades, como en cualquier otro entorno de nuestra sociedad. La violencia sexual, como una forma de violencia de género, cruza clases sociales, niveles educativos, culturas y religiones. [...]
Sexual violence takes place within universities, as in any other place in society. Sexual violence, as a form of gender violence, crosses all social classes, educational levels, cultures and religions. [...]

2014
Revista española de investigación criminológica, Vol. 12 (2014)  
2018-05-16
15:18
87 p, 452.3 KB Estudi sobre la situació dels matrimonis forçats a la ciutat de Barcelona / Igareda, Noelia (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Antígona) ; Barcons Campmajó, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Antígona)
Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Regidoria de Feminismes i LGTBI, 2015  
2018-05-09
18:55
170 p, 2.0 MB MATRIFOR : Approaching forced marriage as a new form of trafficking in human beings in Europe / Igareda, Noelia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Barcons Campmajó, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Lotti, Maria Rosa (Le Onde Onlus) ; Leye, Els (Universiteit Gent)
The MATRIFOR project addresses forced marriage as a new form of human trafficking in Europe. The main objectives of this project are:•to study the characteristics of forced marriage in the participating countries in order to better understand the factors, the victims’ profiles and other issues which might facilitate forced marriage. [...]
2016  
2018-05-09
18:27
20 p, 755.9 KB Necesidad de políticas públicas sobre matrimonios forzados con perspectiva interseccional en España : retos ético-sociales / Barcons Campmajó, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Congreso de la Red Española de Política Social (5è : 2015 : Barcelona, Catalunya)
El objetivo de dicha comunicación es reflexionar sobre los retos ético-sociales que conlleva la necesidad de diseñar políticas públicas sobre los matrimonios forzados con perspectiva interseccional en España. [...]
2015
Desigualdad y democracia : políticas públicas e innovación social. V Congreso de la Red Española de Política Social (REPS). Barcelona, 2015, p. 2587-2606  
2017-10-17
14:01
25 p, 190.3 KB La denúncia i el silenci : dues estratègies de les dones per lluitar contra la violència masclista / Bodelón, Encarna (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere))
2013
Apunts de seguretat, Núm. 12 (novembre 2013) , p. 123-147  
2017-10-17
12:55
25 p, 96.7 KB Violencia institucional y violencia de género / Bodelón, Encarna (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere))
El objetivo de este artículo es mostrar que para comprender adecuadamente la violencia de género debemos tomar muy seriamente que dicha violencia de género se nutre también de violencias institucionales, de acciones u omisiones realizadas por el Estado y sus autoridades. [...]
The objective of this article is to show that in order to fully understand gender violence, we must be seriously aware that this gender violence is also nourished by institutional violence, i. e. actions or omission carried out by the State and its authorities. [...]

2014
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Núm. 48 (2014) , p. 131-155  
2017-10-09
08:37
22 p, 304.8 KB Mujeres maltratadas en los juzgados : la etnografía como método para entender el derecho “en acción” / Rodríguez Luna, Ricardo (Universidad Autónoma de Barcelona) ; Bodelón, Encarna (Universidad Autónoma de Barcelona)
En este estudio se analiza el desarrollo del derecho de acceso a la justicia de mujeres que denunciaron violencia de su pareja y/o ex pareja y que llevaron adelante el proceso judicial. El acercamiento a este objeto de estudio se realizó a través de una observación etnográfica llevada a cabo en los juzgados especializados de violencia contra las mujeres de la ciudad de Barcelona. [...]
This paper analyses the development of the right to access justice by women who brought a claim of violence by their partner and/or ex-partner and who went to court. The approach to this subject of study was carried out by means of ethnographic observation at specialised courts dealing with violence against women in the city of Barcelona. [...]

2015 - 10.5209/rev_RASO.2015.v24.50645
Revista de antropologia social, Vol. 24 (2015) , p. 105-126  
2014-10-02
19:05
136 p, 593.0 KB Guia pràctica per a professionals municipals sobre la mediació familiar amb perspectiva de gènere : anàlisi i orientacions per a la intervenció local / Bonet Esteva, Margarita (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Casas Vila, Glòria (Universitat Autònoma de Barcelon. Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Ortiz Amaro, Lucía (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Antígona (Dret i societat en perspectiva de gènere) ; Barcelona (Catalunya : Província). Diputació Provincial
[Barcelona : Diputació de Barcelona], 2010  
2013-11-29
19:19
355 p, 2.1 MB Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe actuació de les administracions públiques i de les empreses / Gil Ruiz, Juana María, coord. ; Barrère Unzueta, Mª Ángeles ; Bodelón, Encarna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Gala Durán, Carolina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Gil Ruiz, Juana María ; Morondo Taramundi, Dolores ; Rubio Castro, Ana ; Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2013 (Justícia i societat ; 36)  
2010-12-20
18:59
11 p, 245.0 KB Derecho y Justicia no androcéntricos / Bodelón, Encarna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
En este artículo describo algunas de las relaciones entre la ética del cuidado y las teorías jurídicas feministas. Las teorías jurídicas feministas han buscado una fundamentación para desarrollar un concepto de justicia no androcéntrico. [...]
This paper describes some of the relationship between care ethics and feminist legal theory. Feminist legal theories have been searching a basis for a non androcentric concept of justice. One of these has been the feminist legal debate on the ethics of care and its applications to the world of women's rights. [...]

2010 - 10.5565/rev/qpsicologia.815
Quaderns de psicologia, Vol. 12, Núm. 2 (2010) , p. 183-193