Estadístiques d'ús per registre
Per poder accedir a les dades cal visualitzar el 'registre complet' i clicar el botó 'Estadístiques d'ús' de la part superior. Es donen dades de consulta i descàrrega distribuïdes per anys i mesos i per països i dominis. Vegeu un exemple: L'Autònoma.
Si voleu més informació contacteu amb nosaltres ddd.bib@uab.cat
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2019-03-19
16:18
26 p, 566.8 KB Emotions, power, and environmental conflict : Expanding the ‘emotional turn’ in political ecology / González Hidalgo, Marien (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Zografos, Christos (Universitat Pompeu Fabra)
Building on the framework of emotional political ecology, we seek to expand ways of studying the relationships between emotion, power, and environmental conflict. Our review of work in feminist studies, human geography, social psychology, social movement theory, and social and cultural anthropology suggests the need for a theoretical framework that captures the psychological, more-than-human, collective, geographical, and personal-political dimensions that intersect subjectivities in environmental conflicts. [...]
2019 - 10.1177%2F0309132518824644
Progress in Human Geography, (January 2019)  
2019-03-19
12:15
Atmospheric Carbon Dioxide variability at Aigüestortes, Central Pyrenees, Spain / Curcoll, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Camarero, Lluís (Centre d'Estudis Avançats de Blanes) ; Bacardit, Montserrat (Centre de Lauegi) ; Àgueda, Alba (Institut Català de Ciències del Clima) ; Grossi, Claudia (Institut Català de Ciències del Clima) ; Gacia, Esperança (Centre d'Estudis Avançats de Blanes) ; Font, Anna (King's College London) ; Morguí, Josep-Anton (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
In order to improve the understanding of the carbon cycle in the Pyrenean region, two atmospheric monitoring mountain stations were set up within the Long-Term Ecological Research node of Aigüestortes i Estany de Sant Maurici at Central Pyrenees, Spain. [...]
2019 - 10.1007/s10113-018-1443-2
Regional Environmental Change, Vol. 19, Issue 2 (February 2019) , p. 313-324  
2019-03-19
11:26
Determining the health benefits of green space : does gentrification matter ? / Cole, Helen (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Triguero Mas, Margarita (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Connolly, James J. T. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Anguelovski, Isabelle Michele Sophie (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Urban green space is demonstrated to benefit human health. We evaluated whether neighborhood gentrification status matters when considering the health benefits of green space, and whether the benefits are received equitably across racial and socioeconomic groups. [...]
2019 - 10.1016/j.healthplace.2019.02.001
Health & Place, (May 2019) , p. 1-11  
2019-03-19
05:54
Identificació bioacústica d'algunes espècies de ratpenats amb sonogrames, espectogrames i espectres sonors segons la seva freqüència d'ecolocalització / Arcas Riva, Pedro (INS Institut Ribot i Serra (Sabadell, Catalunya)) ; Fenollar Moncho, José (INS Institut Ribot i Serra (Sabadell, Catalunya)) ; Mas Navarro, María (Museu de Granollers-Ciències Naturals) ; Flaquer Sánchez, Carles (Museu de Granollers-Ciències Naturals) ; Jordà Sanuy, Xavier (ADENC – Associació per la defensa i Estudi de la Natura. Grup d’estudi dels Ratpenats de Sabadell-GeRAS (Sabadell, Catalunya))
Aquest article forma part del treball de recerca de secundària de batxillerat sobre ratpenats on es tracta la detecció i identificació dels quiròpters mitjançant un detector. Posteriorment, es realitza una comparació entre sonogrames, espectrogrames i espectres sonors d’algunes espècies de quiròpters segons la seva freqüència d’ ecolocalització.
This article is part of an end-of-upper-secondary-education research project about bats, focused on detecting and identification of bats through a detector. Later, a comparison is made between sonograms, spectrograms and sound spectra of some species of bats ac-cording to their frequency of echolocation.

2018
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 36 (2018) , p. 8-13 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
2019-03-19
05:54
"El robot de les emocions", un projecte per estudiar la funció de relació a primaria / Grimalt Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
En aquest article es presenta una proposta educativa per promoure la construcció de diverses idees sobre la funció de relació dels éssers vius a partir d’un repte inicial: dissenyar i construir un robot que pugui expressar algunes emocions. [...]
This article presents an educational proposal to promote the construction of different ideas about the relational abilities of living things from an initial challenge: designing and building a robot that can express some emotions. [...]

2018
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 36 (2018) , p. 1-7 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
2019-03-19
05:54
Del CERN a l’aula de física : La cambra de boira com a projecte / Hinojosa, Julià (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup LiEC (Llenguatge i Ensenyament de les Ciències)) ; Tortosa, Ernest ; Osorio, Kevin ; Calsina, Pablo ; Saiz, Pablo
En aquest article s’exposen, de forma breu, els pilars fonamentals del CERN i els resultats de l’experiència que ha suposat submergir a un grup d’alumnes de segon de batxillerat, establint un cert paral·lelisme entre aquest centre d’investigació i l’escola. [...]
In this paper, the main characteristics of CERN are briefly presented as well as the results of the experience of involving a group of secondary school students, establishing a certain parallelism between this research centre and the school. [...]

2018
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 36 (2018) , p. 14-19 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
2019-03-19
05:54
Apropant la perspectiva STEAM a docents de tecnologia en formació / Ortega Torres, Enric (Florida Universitària. Departament de Didàctica de les Ciències)
La presència del terme STEM a la investigació educativa i als documents internacionals sobre educació científica és un fet contrastat. Aquesta realitat és coneguda pels docents de secundària en formació? Es mostra una intervenció didàctica realitzada amb futurs do-cents de tecnologia que evidència el seu desconeixement a priori sobre aquesta perspec-tiva i serveix per a dotar-los d’estratègies que els ajuden a dissenyar propostes didàcti-ques STEAM pròpies.
The concept of STEM in educational research and international references on scientific education is a fact. Is this reality known by future secondary school teachers? We show a didactic intervention with initial training technology teachers that demonstrates their prior lack of knowledge about this perspective and provides them with strategies to design their own STEAM didactic proposals.

2018
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 36 (2018) , p. 30-35 (El Racó STEAM)  
2019-03-18
21:24
11 p, 2.6 MB El año español de la Cooperación Política Europea / Barbé, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
1990
Anuario Internacional CIDOB, julio 1990, p. 109-119  
2019-03-18
19:16
12 p, 239.8 KB Pérdidas laborales ocasionadas por muertes prematuras en España : un análisis para el periodo 2005-2009 / Peña Longobardo, Luz María (Universidad de Castilla La Mancha) ; Aranda-Reneo, Isaac (Universidad de Castilla La Mancha) ; Oliva Moreno, Juan (Universidad de Castilla La Mancha) ; Vall Castello, Judit (Universitat Pompeu Fabra)
Fundamentos: El impacto económico que causan las enfermedades va mucho más allá del gasto sanitario, transmitiéndose a la sociedad a través de diferentes dimensiones. El principal objetivo de este estudio fue estimar la evolución de las pérdidas de productividad laboral causadas por muertes prematuras en España durante el periodo 2005-2009. [...]
Background: The economic impact caused by diseases goes far beyond health care costs and, therefore it is transferred to the society through different dimensions. The aim of this study was to estimate the productivity losses due to premature deaths caused by diseases occurred in Spain during the period 2005-2009. [...]

2015 - 10.4321/S1135-57272015000100005
Revista española de salud pública, Vol. 89 Núm. 1 (ene/feb 2015) , p. 39-50  
2019-03-18
18:11
32 p, 330.1 KB Inversion extranjera directa, crecimiento economico y desigualdad en America Latina / Suanes Martínez, Macarena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Economia Aplicada) ; Roca i Sagalés, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Economia Aplicada)
Este articulo analiza la relacion entre la inversion extranjera directa (IED), el crecimiento economico y la desigualdad de ingresos en America Latina. Con un panel de datos para 18 economias durante el periodo 1980-2009, se estiman dos ecuaciones que recogen la relacion entre la IED y el crecimiento economico y la desigualdad de ingresos, respectivamente. [...]
This paper analyzes the relationship between foreign direct investment (FDI), econòmic growth and income inequality in Latin America. Using a data panel of 18 economies for the period 1980-2009, we estimate two equations that represent the relationship between FDI and economic growth, and income inequality, respectively. [...]

2015 - 10.20430/ete.v82i327.180
El Trimestre económico, Vol. 82 Núm. 327 (2015) , p. 589-620  
Enfocat a:
1611: Revista d'història de la traducció (87)
Anuario iet de trabajo y relaciones laborales (69)
Anuario Lope de Vega (254)
Anàlisi (927)
Athenea digital (1,047)
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature (253)
Brumal (204)
Catalan journal of linguistics (169)
Ciències (347)
CLIL. Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education (133)
dA Derecho Animal (358)
Dante e L'Arte (79)
Didáctica, Innovación y Multimedia (320)
Disturbis (123)
Doblele (40)
Documents d'anàlisi geogràfica (1,288)
Doletiana (67)
Dynamis (1,440)
E-ciències jurídiques (19)
Educar (780)
ELCVIA (250)
EMIGRA Working Papers (93)
Enrahonar (1,107)
Enseñanza de las ciencias (4,625)
Estrat crític (240)
Estudios de lingüística del español (218)
Faventia (1,215)
Geologica acta (484)
grafica (90)
Grafo Working Papers (32)
Historiae (110)
Indialogs (69)
Inter Asia papers (54)
Isogloss (50)
Journal of Catalan Intellectual History (92)
Karanos. Bulletin of Ancient Macedonian Studies (15)
Language design (311)
Lectora (619)
Locus amoenus (286)
Manuscrits (630)
Materials Matemàtics (89)
Medievalia (521)
Methodos (82)
Mirabilia (457)
Mitologías hoy (314)
Nuevas de Indias. Anuario del CEAC (38)
Orsis (407)
Papers (1,816)
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona (398)
Perifèria (293)
Publicacions matemàtiques (936)
Quaderns (660)
Quaderns d'italià (439)
Questiones Publicitarias (314)
Quaderns de psicologia (472)
Recerca musicològica (252)
Redes (343)
Revibec (193)
Revista de psicología del deporte (929)
RIDEG. Revista Interdisciplinar de Estudios de Género (12)
Rúbrica contemporanea  (115)
Ruta comunicación  (90)
Scriptum digital (65)
SORT (208)
Studia aurea (211)
Treballs d'arqueologia (270)
Tiempo devorado (119)
Revista Tradumàtica (178)
UAB Divulga (1,774)