Darreres entrades:
2017-11-21
09:40
Varieties of post-Fordist transitions and labour market inequalities / Cucca, Roberta ; Maestripieri, Lara (Universitat Autònoma de Barcelona)
Routledge 2016
Unequal cities. The challenge of Post-Industrial Transition in times of austerity, 2016, p. 21-44  
2017-11-17
09:22
10 p, 248.2 KB Gioventù bruciata? La condizione giovanile e la sfida del social investment / Maestripieri, Lara
At the basis of the Europe 2020 strategy there is the confidence that post-industrial societies have a stronger need of qualified workers and that this will reinforce the economic sustainability of the European social model. [...]
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 2015
Giovani al lavoro: I numeri della crisi, 2015  
2017-11-16
20:21
29 p, 517.3 KB Projeccions de població i llars dels municipis del Pla Estratègic Metropolità i districtes de la ciutat de Barcelona / Blanes, Amand (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Menacho Montes, Teresa (Centre d'Estudis Demogràfics)
En l’evolució del nombre i de les característiques de les llars intervenen processos complexos on s’interrelacionen factors demogràfics, com el creixement i els canvis en les piràmides de població, amb altres d’índole cultural, social, i econòmica que determinen els processos de formació i dissolució de les llars, com l’emancipació dels joves, la ruptura de parelles, o l’autonomia residencial de la gent gran, entre d’altres. [...]
Barcelona Ajuntament de Barcelona : Consell de Ciutat 2006 (Part II. Anàlisi de la demanda, l’oferta i les polítiques d’habitatge a Barcelona)
Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona, 2006, p. 124-152  
2017-11-16
20:17
15 p, 193.9 KB Comportament respecte a l’habitatge de la immigració estrangera a la ciutat de Barcelona, a partir del panel de desigualtats / Miret, Pau, 1964- (Centre d'Estudis Demogràfics)
Aquest apartat es basa en les dades de les dues primeres onades del Panel de Desigualtats (PaD) realitzat per la Fundació Jaume Bofill, el treball de camp del qual tingué lloc entre 2001 i 2002. El PaD ofereix informació individual i de la llar en què es troba inclòs l’individu, la qual es representativa de la població catalana. [...]
Barcelona Ajuntament de Barcelona : Consell de Ciutat 2006 (Part II. Anàlisi de la demanda, l’oferta i les polítiques d’habitatge a Barcelona)
Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona, 2006, p. 109-123  
2017-11-16
20:10
21 p, 391.0 KB El sistema biresidencial a l’àrea metropolitana de Barcelona / Ajenjo, Marc, 1965- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Alberich González, Joan (Centre d'Estudis Demogràfics)
En la història dels censos de població espanyols, el de 2001 destaca pel fet d’oferir, per primer cop, informació sobre els habitatges secundaris i els seus usuaris: disponibilitat —ja sigui en propietat, lloguer o cedida gratuïtament—, ús i localització d’aquesta residència; així com les característiques de les llars que en gaudeixen. [...]
Barcelona Ajuntament de Barcelona : Consell de Ciutat 2006 (Part II. Anàlisi de la demanda, l’oferta i les polítiques d’habitatge a Barcelona)
Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona, 2006, p. 88-108  
2017-11-16
20:05
28 p, 478.9 KB Tendències recents de la migració i dels canvis residencials a la ciutat de Barcelona i els municipis del Pla Estratègic Metropolità / Recaño Valverde, Joaquín (Centre d'Estudis Demogràfics) ; López Gay, Antonio (Centre d'Estudis Demogràfics)
En aquesta contribució s’analitza de forma sintètica l’evolució de la intensitat i les característiques demogràfiques i territorials de la migració interna de la ciutat de Barcelona en el context del 36 municipis del Pla Estratègic Metropolità (PEM). [...]
Barcelona Ajuntament de Barcelona : Consell de Ciutat 2006 (Part II. Anàlisi de la demanda, l’oferta i les polítiques d’habitatge a Barcelona)
Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona, 2006, p. 60-87  
2017-11-16
19:56
44 p, 896.4 KB Migracions, població estrangera i habitatge a la ciutat de Barcelona en el context metropolità / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Bayona, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics)
L’extraordinari creixement de la població estrangera a Espanya, durant els primers anys del segle XXI, està directament relacionat amb els efectes de les regularitzacions de 2000 i 2001, sigui per l’aflorament de població estrangera que acabarà regularitzant-se, sigui per la reacció gairebé contrària que suposa el creixement dels efectius d’irregulars com a producte de l’anomenat “efecte crida” (comptant amb que encara que no tinguin permís de residència s’empadronin). [...]
Barcelona Ajuntament de Barcelona : Consell de Ciutat 2006 (Part II. Anàlisi de la demanda, l’oferta i les polítiques d’habitatge a Barcelona)
Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona, 2006, p. 16-59  
2017-11-16
19:48
15 p, 214.5 KB Població i habitatge a Barcelona i el seu entorn / Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Centre d'Estudis Demogràfics) ; López Colás, Julián (Centre d'Estudis Demogràfics)
En aquesta contribució s’estudia la interrelació entre variables demogràfiques de les llars i dels seus habitatges principals a Barcelona, en relació al seu context metropolità immediat. Les variables demogràfiques seleccionades han estat l’edat de la persona principal de la llar i la tipologia de la llar (unipersonal, monoparental, parella amb o sense fills i llars extenses). [...]
Barcelona Ajuntament de Barcelona : Consell de Ciutat 2006 (Part II. Anàlisi de la demanda, l’oferta i les polítiques d’habitatge a Barcelona)
Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona, 2006, p. 1-15  
2017-11-15
20:16
18 p, 229.6 KB Fertility, Policy and the Future of Scotland's Population / Graham, Elspeth (University of St Andrews) ; Jamieson, Lynn (University of Edinburgh) ; MacInnes, John (University of Edinburgh)
Edinburgh. General Register Office for Scotland 2008 (The Registrar General’s Annual Review of Demographic Trends : 153rd Edition)
Scotland's Population 2007, 2008, p. 70-87  
2017-11-10
20:41
18 p, 391.3 KB Tackling the Challenges of Demographic Change : Update / Gil Alonso, Fernando ; Jiménez Julià, Eva
Bruxelles European Commission 2009 - 10.2767/61943
Demography Report 2008: Meeting Social Needs in an Ageing Society, 2009, p. 138-155
3 documents
Enfocat a:
Focus on international migration (12)
Studia aurea monográfica (94)