Biblioteca Econòmica Carandell
La Biblioteca Econòmica Carandell va ser inaugurada a la Universitat Autònoma de Barcelona el mes de febrer del 1981. El seu fons va ser transferit a la UAB mitjançant un acord signat el 28 de setembre del 1979 per l'Associació Industrial Tèxtil del Procés Cotoner (AITPA), que en tenia la propietat, i amb una col·laboració especial de l'antiga Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, actualment "La Caixa".
Es tracta d'un fons bibliogràfic especialitzat en temes d'economia i pensament econòmic, sociologia i dret dels segles XVI al XX (i molt especialment en història econòmica dels segles XIX i començaments del XX), creat al llarg de molt temps per l'economista Joan Carandell i Marimón (1901-1988), posteriorment adquirit per l’AITPA el 1960.
Està constituït per més de més de 11.000 documents entre monografies i publicacions periòdiques que corresponen a obres editades majoritàriament entre els segles XIX i XX, però també inclou aproximadament: 600 volums editats entre els segles XVI i XVIII, material manuscrit de la "Casa de la Moneda del Principat de Catalunya" a partir de l'any 1810 i més de 175 publicacions periòdiques. Aquest fons també disposa d’una col·lecció de 1.130 documents diversos (S. XVI-XIX), dels quals aproximadament 110 són pragmàtiques, 325 són Cédulas Reales i la resta són altres tipus de documents de caire normatiu i divers.
De tot aquest fons, s’han digitalitzat, en una primera etapa, aquelles obres que s’han considerat de major interès.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-05-06
11:52
105 p, 136.8 MB Balanza del comercio de España : con los dominios de S. M. en America y en la India en el año 1792, dispuesta en la Seccion Segunda del Departamento del Fomento General del Reyno y de la Balanza de Comercio
Madrid : Imprenta Real, [1803?-18--?]  
2019-05-20
16:25
718 p, 4.2 MB Inventari del Fons Carandell / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Extració de registres del catàleg de la Universitat Autònoma de Barcelona que formen el fons de la Biblioteca Econòmica Carandell a data de 2013. Aquest fons està constituït per més de més de 11. [...]
2013  
2018-05-31
15:39
67 p, 29.0 MB Socorro que el estado ecclesiastico de España parece podria hazer al Rey N.S. en el aprieto de hacienda en que oy se halla : con menos mengua de su immunidad y autoridad y prouecho mayor suyo y del Reyno ... / Manrique, Ángel. ; Ramírez, Antonia.
En Salamanca : en la imprenta de Antonia Ramirez, 1624  
2018-05-31
15:19
45 p, 39.5 MB Relacion de los daños hechos a la Real Hazienda, en las Cortes que se celebraron en Sicilia en el año de mil y seiscientos y quarenta y dos ... / Ferruza, Juan Bautista. ; Sicília (Regne). Corti (1642 : Palerm)
[S.l. : s.n., 1645 o post.]  
2012-09-06
16:05
7 p, 14.9 MB Cedula de Su Magestad, en que dà forma a la paga y cobro de los dos por cie[n]to que se han de reduzir a la quarta parte de su valor de las rentas y ventas redituales a dinero, conforme a la Prematica de veinte y siete de março deste año / Espanya ; Felip IV, 1605-1665. rei de Castella ; Espanya. Monarca (1621-1665 : Felip IV)
En Madrid : [s.n.], 1627  
2012-02-21
16:31
141 p, 47.0 MB Manual o diario de las operaciones del Condado de Prades 1832
1832  
2012-01-17
15:42
203 p, 34.1 MB Estadística minera y metalúrgica de España / Espanya. Consejo de Minería ; Espanya. Dirección General de Minas
Madrid : Ministerio de Industria, 19??-1968
14 documents
2010-11-16
20:11
4 p, 9.0 MB Pregmatica del pan / Espanya ; Carles V, 1500-1558 emperador romanogermànic ; Espanya. Monarca (1516-1556 : Carles I)
Pragmàtica,
[Madrid] : [s.n.], [1539]  
2010-09-08
11:43
4 p, 6.1 MB Num. Provincia de escritura de imposicion sobre el real Fondo de Amortizacion de [...] con réditos de tres por ciento á favor de / Espanya ; Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya ; Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV)
"Minuta de escritura pública de imposición de caudales en la Real Caxa de Amortización al tres por ciento de interés de acuerdo con el Decreto de 26 de Febrero de 1798 creando dicha Caxa y de los Decretos de 19 de Septiembre del propio año" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Minuta d'escriptura pública d'imposició de cabals en la "Real Caxa de Amortización" al tres per cent d'interés. .

[S.l. : s.n., 1798?]  
2010-09-08
11:43
3 p, 19.2 MB El Real Acuerdo de esta Chancillería se ha servido dictar para que se circule la carta que dice así. Son tan notorias las graves causas que han motivado los Reales decretos de 27 de Mayo y 5 de Junio insertos á la letra en la real cédula de 19 del mismo, de que acompaño copia, como lo son la falta de fondos precisos para sostener la guerra con la gran Bretaña, y para mantenernos en pie / Espanya ; Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya ; Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV)
"Circular de la chancillería de Granada en la que se excita a los funcionarios a sus ordenes al cumplimiento de los Reales Decretos y Reales Cédulas, sobre contribuciones voluntarias al Tesoro para sostener la guerra con la Gran Bretaña" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Circular de la cancelleria de Granada en la que s'excita als funcionaris a fer contribucions voluntàries per a sostenir la guerra amb Gran Bretanya. .

[Granada? : s.n., 1798]  
Enfocat a:
Col·lecció Reserva Carandell (1544-1801) (42)
Manuscrits Carandell (S. XVIII-XIX) (4)
Pragmàtiques (S. XVI-XIX) (1,117)