Cartells
Col·lecció de cartells provinents dels fons de les biblioteques de la UAB i material promocional de diversos esdeveniments i serveis.
Darreres entrades:
2018-06-11
17:54
1490x2048, 295.5 KB Marxa de Torxes 2017
2017
57 documents
2018-05-30
18:17
1024x1442, 156.3 KB Marxa de Torxes 2012
2012
15 documents
2018-05-30
18:16
682x960, 133.7 KB Marxa de Torxes 2013
2013
27 documents
2018-05-30
18:16
1024x1493, 146.7 KB Marxa de Torxes 2014
2014
27 documents
2018-05-30
18:15
745x1024, 136.5 KB Marxa de Torxes 2015
2015
50 documents
2018-05-30
18:15
411x572, 53.6 KB Marxa de Torxes 2016
2016
62 documents
2018-05-30
18:14
1638x2048, 273.8 KB Cartells d'eleccions al Parlament de Catalunya: 21 de desembre de 2017 / Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
2017
248 documents
2018-03-13
17:21
985x1420, 262.6 KB Cartells d'eleccions al Parlament de Catalunya: 21 de desembre de 2017 / Esquerra Republicana de Catalunya
2017
546 documents
2018-03-02
14:24
1058x1549, 180.7 KB Cartells d'eleccions al Parlament de Catalunya: 21 de desembre de 2017 / Partit Popular de Catalunya
2017
105 documents
2018-03-01
16:34
688x960, 76.9 KB Cartells d'eleccions al Parlament de Catalunya: 21 de desembre de 2017 / Ciutadans (Partit polític)
2017
377 documents
Enfocat a:
Cartells polítics (6,308)
Cartells promocionals (106)