Dades de recerca


Col·lecció que agrupa els conjunts de dades finals de recerca o dades associades a una publicació. També inclou els plans de gestió de dades dels projectes d’investigació que porten a terme els grups i centres de recerca de la UAB.

Limitar per col·lecció:
Datasets (1)
Plans de gestió de dades (PGD) (6)