Documents institucionals
Sota aquesta col·lecció trobareu documents produïts per la Universitat Autònoma de Barcelona que reflecteixen l’activitat, la política i les línies d’actuació d’aquesta institució: estatuts, informes, plans estratègic de diferents àmbits, plans d’acció, protocols, etc. El dipòsit també recull les memòries anuals de la universitat i dels seus serveis o centres de recerca a la col·lecció d’Informes anuals https://ddd.uab.cat/collection/infanuuab
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-06-14
11:40
4 p, 465.0 KB Termòmetre de la recerca en obert a la Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona
2019
15 documents
2023-06-09
12:01
4 p, 835.8 KB FLeD Better if Handbook / Noguera, Ingrid (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Valdivia, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona)
El "Better if Handbook" és una guia amb indicacions pràctiques per a la interacció social generades en el context del projecte europeu Erasmus + FLeD (Learning design for flexible education). Ofereix suggeriments per a un comportament inclusiu basat en les directrius europees. [...]
2023 (FLeD project)
3 documents
2023-03-16
15:29
16 p, 249.6 KB Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista : (Acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2018 i modificat per acord de 14 de desembre de 2022) / Universitat Autònoma de Barcelona. Observatori per a la Igualtat
Aquest protocol té com a finalitats: a) Prevenir l'aparició de conductes d'assetjament sexual, d'assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i de violència masclista entre els membres de la comunitat universitària. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona 2022  
2023-03-16
14:54
6 p, 972.0 KB Informe anual sobre l'aplicació del Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista / Universitat Autònoma de Barcelona. Observatori per a la Igualtat
El Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista va ser aprovat per acord del Consell de Govern el 7 de novembre de 2018. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona, 2021-
2 documents
2023-02-23
11:03
25 p, 1.1 MB Protecció de dades de caràcter personal : informe d'auditoria interna / Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Auditoria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Transformació Digital i Organització
Els objectius de l'auditoria en protecció de dades de caràcter personal són: anàlisi del grau de compliment del RGPD pel que fa a la formació dels responsables funcionals del tractament; revisió dels responsables del tractament de l'àmbit de la recerca; anàlisi de dades de categories especials sense tractament associat; anàlisi de dades biomètriques sense un tractament associat i anàlisi dels protocols establerts pel que fa a les dades sobre la identitat de gènere.
2021  
2023-02-23
10:59
13 p, 443.6 KB Auditoria dels Òrgans de Govern Territorials Col·legiats (Exercici 2020) / Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Auditoria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Transformació Digital i Organització
L'objectiu de l'auditoria és determinar el grau de compliment del Règim Jurídic de funcionament dels Òrgans de Govern Territorials Col·legiats, així com també el compliment que en fan del Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades i de la Llei 19/14 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (any 2020).
2021  
2023-02-23
10:55
43 p, 10.1 MB Revisió dels actius pendents d'inventariar no localitzats (MRB-IBB) / Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Auditoria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Transformació Digital i Organització
L'objectiu d'aquest projecte ha estat el de revisar la situació d'una sèrie d'actius que estan pendents d'inventariar i no es localitzen al Mòdul B del Parc de Recerca de la UAB i a l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina.
2022  
2023-02-09
11:15
28 p, 33.1 MB Calendaris i agenda del Servei de Biblioteques / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
El calendari conté imatges dels fons digitalitzats de diferents col·leccions, per tal que el pugueu imprimir o consultar en pdf. Tant l'agenda com el calendari estan configurats per imprimir-los en DinA4 i a doble cara.
2022- (Guies de les Biblioteques)
3 documents
2023-01-11
15:49
49 p, 915.0 KB Doctor Honoris Causa Anthony Bottoms : discurs llegit a la cerimònia d'investidura celebrada a la sala d'actes de l'edifici Rectorat el dia 22 de novembre de 2022 / Bottoms, Anthony ; Cid Moliné, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022. (Doctor honoris causa (Universitat Autònoma de Barcelona))

Conté: Presentació d'Anthony Bottoms per Josep Cid Moliné ; Discurs d'investidura d'Anthony Bottoms ; Curriculum vitae d'Anthony Bottoms  

2023-01-11
15:27
43 p, 789.1 KB Doctora honoris causa Cristina Gallach Figueras : discurs llegit a la cerimònia d'investidura celebrada a la sala d'actes de l'edifici Rectorat el dia 17 de maig de l'any 2022 / Gallach, Cristina 1960- ; Crusafon Baqués, Carmina ; Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022. (Doctor honoris causa (Universitat Autònoma de Barcelona))

Conté: Presentació de Cristina Gallach Figueras ; Discurs d'investidura de Cristina Gallach Figueras ; Curriculum vitae de Cristina Gallach Figueras  

Enfocat a:
Informes anuals de la UAB (58)
Doctors/es Honoris causa (104)